ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลสหรัฐ ประกาศแนวนโยบายใหม่เรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์


รัฐบาลสหรัฐ ประกาศแนวนโยบายใหม่เรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์
รัฐบาลสหรัฐ ประกาศแนวนโยบายใหม่เรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์

รัฐบาลสหรัฐได้ปรับท่าทีเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ในเอกสารนโยบายใหม่ชื่อ Nuclear Posture Review ซึ่งจะให้ความสำคัญอันดับแรก กับการต่อสู้รับมือกับกลุ่มก่อการร้าย และเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ มากกว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ในฐานะมาตรการเพื่อยับยั้งหน่วงเหนี่ยว หรือเพื่อตอบโต้การถูกโจมตี ด้วยอาวุธดังกล่าว จากประเทศศัตรูเหมือนที่ผ่านมา โดยนโยบายใหม่นี้ ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ กับประเทศซึ่งไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ ไม่พยายามพัฒนาอาวุธนี้ขึ้น หรือไม่แพร่ขยายเทคโนโลยีและวัตถุนิวเคลียร์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่า พันธกรณีเรื่องนี้จะไม่ใช้กับประเทศ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ดังเช่นเกาหลีเหนือและอิหร่าน โดยสหรัฐอาจจะสงวนสิทธิ ที่จะใช้มาตรการด้านนิวเคลียร์กับประเทศในลักษณะนี้ได้ ในฐานะทางเลือกท้ายสุด

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญXS
SM
MD
LG