ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ท่าทีของประเทศไทย ต่อกฎหมายและกระบวนการเลือกตั้งของพม่า


ท่าทีของประเทศไทย ต่อกฎหมายและกระบวนการเลือกตั้งของพม่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าไทยอยากจะเห็นรัฐบาลพม่าเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามีส่วนรวมในการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้น และกำลังรอคำชี้แจงจากรัฐบาลพม่าว่าคำว่า the convicted หรือผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ของพม่านั้น หมายรวมถึงนักโทษการเมืองด้วยหรือไม่ เพราะการที่รัฐบาลพม่าให้นิรโทษกรรมแก่ทหารก็ควรจะมีการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกันกับคู่ต่อสู้ทางการเมืองด้วย

มิฉะนั้นแล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และจะไม่นำไปสู่การสมานฉันท์ปรองดองในชาติอย่างแท้จริงตามที่ไทยและประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนอยากจะเห็น รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวด้วยว่าตราบใดที่พม่ายังเป็นปัญหาในสายตาของประชาคมโลกเรื่องนี้ก็จะมีผลกระทบถึงอาเซียนด้วย พม่าจึงมีพันธกรณีในเรื่องนี้ต่อสมาคมอาเซียน

รับฟังบันทึกสัมภาษณ์จากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ ภาคภาษาไทย

ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอไทย 1 ก.ค. 2565
please wait

No live streaming currently available

0:00 0:00 Live
XS
SM
MD
LG