ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐมนตรีต่างประเทศไทย พูดถึงความช่วยเหลือที่จะให้แก่เฮติ


รัฐมนตรีต่างประเทศไทย พูดถึงความช่วยเหลือที่จะให้แก่เฮติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวในโอกาสที่ไปร่วมการประชุมขององค์การสหประชาชาติเรื่องความช่วยเหลือของนานาประเทศแก่เฮติ ว่าไทยจะบริจาคข้าวสองหมื่นตัน รวมทั้งเมล็ดพันธ์พืชห้าล้านตัน และส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรไปช่วยเฮติ

นอกจากนั้นความช่วยเหลือจากไทยยังจะรวมถึงเงินบริจาคที่ได้รับจากชาวไทยราวสามล้านดอลล่าร์ซึ่งจะให้แก่รัฐบาลเฮติโดยตรง คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแขนขาเทียม กำลังตำรวจ 30 นายซึ่งจะทำงานร่วมอยู่ในกองกำลังของสหประชาชาติ และทุนการศึกษาด้วย โดยความช่วยเหลือเหล่านี้จะเป็นความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญXS
SM
MD
LG