ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประชุมเรื่องการใช้ทรัพยากรแม่น้ำโขง เรียกร้องให้จีนเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น เกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อน


ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประชุมเรื่องการใช้ทรัพยากรแม่น้ำโขง เรียกร้องให้จีนเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น เกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อน
ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประชุมเรื่องการใช้ทรัพยากรแม่น้ำโขง เรียกร้องให้จีนเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น เกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อน

เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งร่วมประชุมเรื่องการใช้ทรัพยากรแม่น้ำโขงในประเทศไทย ขอให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง ไม่ส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

โดยนักวิเคราะห์ด้านการเงินเตือนว่า หากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ไม่มีส่วนร่วมในการออกเงินกู้ในโครงการสร้างเขื่อน มาตรฐานด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมจะลดต่ำลง ส่วนเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงก็เรียกร้องให้จีน เปิดเผยข้อมูลมากขึ้น เกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ที่ต้นแม่น้ำโขงเช่นกัน

ทางด้านประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงยอมรับว่า ขณะนี้จีนกำลังเป็นจุดสนใจจากโครงการสร้างเขื่อนที่ว่านี้ และถึงแม้รายงานการวิเคราะห์ของคณะกรรมการจะบ่งชี้ว่า เขื่อนเหล่านี้ ไม่ได้ส่งผลต่อภาวะน้ำแล้งของแม่น้ำโขงก็ตาม แต่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ต้องการให้จีนเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลมากขึ้น และทางคณะกรรมการ ก็อยากให้จีนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อคุณภาพ การไหลของน้ำ และสารตะกอนจะเปลี่ยนไป จากการปล่อยน้ำจากเขื่อนของจีน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง มีโอกาสเตรียมตัว

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญXS
SM
MD
LG