ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการทดลองชิ้นใหม่ ให้ความหวังเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วยที่สมองไม่ทำงาน


ผลการทดลองชิ้นใหม่ ให้ความหวังเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วยที่สมองไม่ทำงาน

เท่าที่ผ่านมาผู้ป่วยที่ต้องนอนแน่นิ่งอยู่กับที่ โดยไม่สามารถขยับเขยื้อน หรือสื่อสารกับคนอื่นได้หรือที่เรียกว่าอยู่ในภาวะ vegetative state มักถูกตัดโอกาสการสื่อสารกับโลกภายนอก ผู้ป่วยประเภทนี้ มักเป็นผลมาจากอาการสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยง (stroke) หัวใจวาย หรือสมองบาดเจ็บ เพราะถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง แต่การศึกษาทดลองครั้งใหม่ โดยคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Liege ของเบลเยี่ยมได้พบว่า ผู้ป่วยลักษณะนี้ อาจสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ หากใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

แพทย์ได้ทดลองให้ผู้ป่วยในภาวะแน่นิ่ง 54 คนเข้ารับการตรวจด้วยเครื่อง MRI โดยขอให้กลุ่มทดลองจินตนาการเหตุการณ์ต่างๆ เช่นการเล่นฟุตบอลหรือการเดินในบ้าน และปรากฏว่าผู้ป่วย 5 ใน 54 คนแสดงผลของเรื่องนี้ให้เห็นได้ผ่านทางเครื่อง MRI ว่ามีการทำงานในบางส่วนของสมอง คณะแพทย์ยังลองให้ผู้ป่วยคนหนึ่ง ตอบคำถามแบบถูกหรือผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตตนเอง โดยให้นึกภาพการเล่นฟุตบอลแทนคำตอบว่าใช่ และนึกภาพการเดินในบ้านแทนคำตอบไม่ใช่ และได้ผลว่าคนไข้ดังกล่าวตอบคำถามได้ถูก 5 จาก 6 คำถาม โดยเครื่อง MRI สามารถบันทึกการทำงานของสมองได้เช่นกัน

คณะแพทย์ผู้ทำการวิจัยบอกว่าผลการศึกษานี้จะนำไปสู่การวิเคราะห์อาการผู้ป่วยประเภทนอนแน่นิ่งได้อย่างถูกต้องมากขึ้น และจะมีผลต่อทั้งด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย และจริยธรรมด้วย อย่างไรก็ตามแพทย์เตือนว่าการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งอาจช่วยเปิดมิติใหม่ในแง่การสื่อสารกับผู้ป่วยประเภทนี้จะไม่รวมถึงคนไข้ประเภทสมองตาย คนไข้ที่ต้องอาศัยระบบช่วยประทังชีวิต หรือผู้ที่อยู่ในขั้นโคม่าXS
SM
MD
LG