ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย ทั่วภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิค


ปัญหาการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย ทั่วภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิค

รายงายงานฉบับใหม่ขององค์การสหประชาชาติระบุว่า การเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย กำลังเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค สืบเนื่องมาจากการที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น และการทำอุตสาหกรรมมากขึ้น ยังความเสียหายแก่แหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ และคุณภาพของน้ำ

รายงายงานฉบับใหม่ขององค์การสหประชาชาติระบุว่า การมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดในแถบเอเชีย-แปซิฟิค จัดอยู่ในอันดับเกือบต่ำสุดในโลก เนื่องจากภาคพื้นส่วนนี้มีประชากรเป็นจำนวนมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำ ขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่า ขณะที่เอเชีย-แปซิฟิคมีประชากรราว 4,000 ล้านคน ภาคพื้นส่วนนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยง ที่จะเกิดการพิพาทขัดแย้งกันเรื่องน้ำ

การเกษตรใช้น้ำราว 80 % ของน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในส่วนภาคพื้น และภาคอุตสาหกรรม กำลังใช้น้ำมากขึ้นเรื่อยๆ จีนกับเวียดนามใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าตั้งแต่ปี 2535 และการพัฒนาอุตสาหกรรม กำลังทำให้น้ำสกปรกเป็นพิษมากขึ้น ลีฮูที ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงด้านน้ำ ในคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม ของสหประชาชาติที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่า คุณภาพน้ำที่เสื่อมลง โดยเฉพาะตามเขตเมืองใหญ่ กำลังเป็นปัญหาร้ายแรงในเอเชีย

ปัญหาเรื่องน้ำกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในปีนี้ เนื่องจากเกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางภาคใต้ของจีน น้ำในแม่น้ำสายสำคัญ และทะเลสาบในบางพื้นที่ลดลงถึงระดับต่ำสุด ในเวลานานกว่า 50 ปี

ขณะที่รัฐบาลประเทศต่างๆ กำลังเร่งดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ในรอบสหัสวรรษ ในด้านการเข้าถึงน้ำสะอาดภายในปี 2558 หรืออีก 5 ปีข้างหน้านั้น ประชาชนมากกว่า 600 ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ของจีนยังไม่มีน้ำดื่มที่ปลอดภัย เป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว รวมทั้งการลดสัดส่วนประชาชน ที่ไม่มีช่องทางเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย และการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน อย่างยั่งยืนลงให้ได้ครึ่งหนึ่งด้วย

Ermina Sokou เจ้าหน้าที่กิจการสิ่งแวดล้อม สำนักงานแหล่งน้ำของสหประชาชาติกล่าวว่า การสุขาภิบาลที่ไม่เหมาะสมพอเพียง บั่นทอนความพยายามที่จะปรับปรุงช่องทาง เข้าถึงน้ำดื่มสะอาด และว่าการเข้าถึงการสุขาภิบาล หรือการรักษาอนามัยเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทำให้ระดับความมั่นคงด้านน้ำสำหรับครัวเรือนลดลง ขณะที่สิ่งสกปรกเป็นพิษต่างๆ จากครัวเรือน ชุมชนที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรมต่างๆ รั่วไหลลงแหล่งน้ำนั้น นอกจากจะมีผลเสียต่อสุขภาพประชาชน และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีผลต่อคุณภาพของน้ำด้วย

รายงานของสหประชาชาติเตือนว่า ปริมาณน้ำในหลายประเทศอาจลดลง โดยเฉพาะในส่วนที่ยากจนที่สุดของประเทศ ตอนนี้ หมู่เกาะมาลดีฟส อินเดีย ปากีสถาน อูชเบกิสถาน อัฟกานิสถาน และฟิลิปปินส ล้วนกำลังมีปัญหาขาดแคลนน้ำ ขณะที่ปริมาณน้ำลดลง น้ำเสื่อมคุณภาพ และจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า การพิพาทขัดแย้งระหวางชุมชนต่างๆ เรื่องการเข้าถึงน้ำอาจเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งจำเป็นจะต้องหาทางควบคุมจัดการ ไม่ให้เป็นเรื่องลุกลามใหญ่โต อย่างในจีน มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องน้ำราว 12,000 รายในปี 2548 รัฐบาลจีนลดปัญหาโดยการออกกฏหมายใหม่ เพื่อช่วยแก้กรณีพิพาทระหว่างชุมชน
เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG