ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมวันแรก ของสมัชชาสหภาพรัฐสภา ที่กรุงเทพมหานคร


การประชุมวันแรก ของสมัชชาสหภาพรัฐสภา ที่กรุงเทพมหานคร
การประชุมวันแรก ของสมัชชาสหภาพรัฐสภา ที่กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมวันแรก ของสมัชชาสหภาพรัฐสภาที่กรุงเทพมหานคร สมาชิกรัฐสภาจากมากกว่า 100 ประเทศ ขอให้มีการยกเลิกข้อจำกัด ในการเดินทางสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัส HIV หรือเป็นโรค AIDS

ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิคมีประเทศและดินแดนต่างๆ 15 ประเทศรวมทั้ง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน ตั้งข้อจำกัดการเดินทางสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV และเป็นโรค AIDS

สมัชชาสหภาพรัฐสภาซึ่งมีสมาชิก 120 ประเทศร่วมกับโครงการโรค AIDS ของสหประชาชาติหรือ UNAIDS ร่วมกันเรียกร้องให้มีการยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวในมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนั้น สมัชชาสหภาพรัฐสภาซึ่งกำลังประชุมครั้งที่ 120 ที่กรุงเทพมหานคร ยังร่วมกับ UNAIDS เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาจากประเทศต่างๆ สนับสนุนการบังคับใช้รัฐบัญญติและกฏหมายเพื่อคุ้มครองบุคคลผู้ติดเชื้อ HIV และเป็นโรค AIDS ให้พ้นจากการถูกแบ่งแยกถือปฏิบัติด้วย

Michele Sidibe ผู้อำนวยการบริหารของ UNAIDS กล่าวว่า อิทธิพลในการโน้มน้าวของสมาชิกรัฐสภาสามารถมีบทบาทสำคัญ ในการถอดถอนยกเลิกกฏหมายและข้อจำกัดต่างๆ ที่แบ่งแยกถือปฏิบัติดังกล่าว และว่า เป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนพึงมีในการเดินทางไปไหนมาไหน และหวังว่า การดำเนินงานนี้ จะช่วยให้มีการยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวใน 52 ประเทศ เขากล่าวว่า ข้อจำกัดเช่นนั้น หมดสมัยแล้ว เพราะสมัยนี้มีการป้องกันและการบำบัดโรคนี้เป็นสากล

สุขสมา ราตรี นักรณรงค์ด้านโรค AIDS ชาวอินโดนีเซีย ผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี บอกว่า การห้ามผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เธอเล่าว่า เธอถูกบังคับให้ออกจากมาเลเซีย และไม่ให้เข้ารับบริการด้านการแพทย์ในมาเลเซียทั้งๆ ที่มาเลเซียเองก็มีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS อยู่แล้วเช่นกัน

Theo-Ben Gurirab ประธานสภาแห่งชาติของนามิเบีย ซึ่งเป็นประธานสมัชชาสหภาพรัฐสภาสมัยปัจจุบัน กล่าวว่า รัฐบาลประเทศต่างๆ จำเป็นจะต้องเพิกถอนกฏหมาย ข้อจำกัดการเดินทางดังกล่าว และมีการร่วมงานกันในทุกระดับ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องนี้ เขากล่าวว่า รัฐบาลจะต้องดำเนินงานให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า กฏหมายที่แบ่งแยกถือปฏิบัคิกับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ถูกยกเลิกเพิกถอน

ตั้งแตปี 2524 เป็นต้นมา โรคเอดสคร่าชีวิตคนไปมากกว่า 25 ล้านคนแล้ว และขณะนี้มีคนติดเชื้อ HIV/AIDS มากกว่า 30 ล้านคนทั่งโลก เฉพาะในเอเชีย-แปซิฟิคมีคนติดเชื้อมากกว่า 5 ล้านคน
XS
SM
MD
LG