ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับว่า นโยบายเปิดการค้าเสรีสินค้าการเกษตรเป็นเรื่องผิดพลาด


อดีตประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับว่า นโยบายเปิดการค้าเสรีสินค้าการเกษตรเป็นเรื่องผิดพลาด
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับว่า นโยบายเปิดการค้าเสรีสินค้าการเกษตรเป็นเรื่องผิดพลาด

อดีตประธานาธิบดีคลินตัน กล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่เฮติยอมรับว่า นโยบายการค้าเสรีที่ตนลงนาม ในกฎหมายระหว่างเป็นประธานาธิบดี เพื่อส่งเสริมสินค้าออก ด้านการเกษตรของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาด และว่าเป็นเรื่องยาก ที่จะคาดหวังให้ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย เลิกล้มการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตนเอง และกระโดดข้ามขั้นไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว

บรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วย มักตำหนินโยบายเปิดการค้าเสรีด้านการเกษตรว่า สร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากเงินอุดหนุน ซึ่งรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้กับเกษตรกรในประเทศของตน ทำให้สินค้าออกของประเทศเหล่านี้ มีราคาถูกกว่าในตลาดโลก และทำให้เกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาต้องตกงาน และประเทศเหล่านี้ ต้องเสียความมั่นคงด้านการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตัวเอง อดีตประธานาธิบดีคลินตันยอมรับว่า ตนได้เปลี่ยนความคิด หลังจากที่พ้นตำแหน่งมาแล้ว และเห็นผลของนโยบายการค้าเสรีดังกล่าว ที่มีต่อประเทศกำลังพัฒนา และขณะนี้มูลนิธิเพื่อการกุศลของตน กำลังเพิ่มเงินช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธ์พืช และปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ในประเทศกำลังพัฒนา

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุรจำเริญ ตัณฑ์สมบุญXS
SM
MD
LG