ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปธน. บารัค โอบามาลงนามในร่างรัฐบัญญัติ ปฎิรูปการบริบาลสุขภาพ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว


ปธน. บารัค โอบามาลงนามในร่างรัฐบัญญัติ ปฎิรูปการบริบาลสุขภาพ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว
ปธน. บารัค โอบามาลงนามในร่างรัฐบัญญัติ ปฎิรูปการบริบาลสุขภาพ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว

ในวันอังคาร สมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคเดโมแครต และผู้ที่สนับสนุนการปฎิรูปการบริบาลสุขภาพ มาฉลองชัยชนะที่ห้องอิสต์รูมในทำเนียบขาว ขณะที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามาลงนามในร่างรัฐบัญญัติปฎิรูปการบริบาลสุขภาพ

ก่อนลงนามในร่างรัฐบัญญัติฉบับนั้น ประธานาธิบดีบารัค โอบามา กล่าวสดุดีสมาชิกรัฐสภา ผู้ต่อสู้เพื่อให้มีการปฎิรูประบบการบริบาลสุขภาพ มาตลอดปีที่ผ่านมา สมาชิกรัฐสภา และประธานาธิบดีอเมริกันท่านอื่นๆ ผู้สนับสนุนเรื่องดังกล่าว มาตั้งแต่ตอนต้นช่วงศตวรรษที่ 20

ท่านประธานาธิบดีกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “หลังจากพยายามมาเกือบหนึ่งศตวรรษ หลังจากอภิปรายถกเถียงกันมาหนึ่งปีกว่าๆ หลังจากการนับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว การปฎิรูปการประกันสุขภาพ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายในสหรัฐอเมริกาวันนี้”

ตามรายงานของสำนักงบประมาณของรัฐสภา การขยายขอบเขตที่การประกันสุขภาพ ครอบคลุมถึงจะทำให้มีรายจ่าย เป็นวงเงินเก้าแสนสี่หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเวลาสิบปี ตามรัฐบัญญัติฉบับนี้

ในบั้นปลายจะมีการให้เงินอุดหนุน เพื่อช่วยให้ชาวอเมริกันราวสามสิบสองล้านคน ผู้ยังไม่มีประกันสุขภาพมีประกันสุขภาพ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ของแต่ละคนกฎหมายฉบับนี้ ยังจำกัดวงเบี้ยประกันที่ชาวอเมริกันจะต้องจ่าย สำหรับการประกันสุขภาพนั้นด้วย

นอกจากนี้รัฐบาลอเมริกันจะเป็นผู้วางระเบียบ เกี่ยวกับแผนการภาคเอกชน และบังคับให้บริษัทประกันระบุเงินสงเคราะห์ขั้นต่ำ อนึ่งกฎหมายฉบับนี้ยังระบุให้บริษัทประกันภัย รับประกันสุขภาพให้กับเด็กๆ ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาก่อนแล้ว และห้ามบริษัทประกันถอนการประกันสุขภาพ ของผู้ป่วยถ้าเกิดเจ็บป่วยลง อนึ่งในปีนี้ เด็กสามารถจะอาศัยการประกันสุขภาพของผู้ปกครอง คุ้มครองตัวเองไปจนถึงอายุยี่สิบหกปี กฎหมายดังกล่าว รวมถึงบทบัญญัติในเรื่องการให้เครดิตด้านภาษี แก่ธุรกิจขนาดย่อม ที่ให้การประกันสุขภาพแก่พนักงานของตนด้วย ประธานาธิบดีบารัค โอบามากล่าวว่า กฎหมายฉบับนั้นจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ในอีกสี่ปีข้างหน้า

ท่านประธานาธิบดีกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ทันทีที่ข้าพเจ้าลงนามในร่างรัฐบัญญัตินี้ เราได้จารึกหลักการที่เป็นแก่นแท้ที่ว่า ทุกคนควรมีหลักประกันเบื้องมูลฐานบางอย่าง เกี่ยวกับการบริบาลสุขภาพของพวกเขา”

คาดว่าการปฎิรูปด้านการบริบาลสุขภาพนี้ จะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่ง ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางสมัย ที่จะทำกันในเดือนพฤศจิกายนปีนี้

รัฐในอเมริกากว่าสิบสองรัฐฟ้องร้องต่อศาล เพื่อให้วินิจฉัยว่า กฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่? รัฐเหล่านั้นอ้างว่า กฎหมายละเมิดอำนาจอธิปไตยของตน เพราะกำหนดให้พลเมืองอเมริกันทุกคน ต้องมีการประกันสุขภาพแบบใดแบบหนึ่ง

ส่วนประธานาธิบดีบารัค โอบามา ก็จะไปรณรงค์เพื่อทำให้ประชาชนอเมริกัน ผู้กำลังมีความคิดเห็นแตกแยกกันอยู่ เกิดความเชื่อมั่นในข้อดี ของกฎหมายดังกล่าวต่อไปที่รัฐไอโอวาในวันพฤหัสบดีXS
SM
MD
LG