ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาเรื่องน้ำในเลบานอน ประเทศที่มีน้ำมากที่สุด ในบรรดาประเทศใน ตอ.กลาง


ปัญหาเรื่องน้ำในเลบานอน ประเทศที่มีน้ำมากที่สุด ในบรรดาประเทศใน ตอ.กลาง

วันที่ 22 มีนาคม เป็นวันน้ำโลก ในโอกาสนี้ ผู้สื่อข่าว VOA, Edward Yeranian รายงานจากกรุงไคโร เกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำในเลบานอน ซึ่งเป็นประเทศที่มีน้ำมากที่สุดในบรรดา ประเทศในตะวันออกกลาง

ตั้งแต่โบราณมาแล้วที่เลบานอนมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เปรียบเหมือนโอเอซีส ในตะวันออกกลาง มีทั้งแม่น้ำ ลำธาร น้ำตก น้ำพุ ตามยอดเขามีหิมะปกคลุม

แผนที่ประเทศของทางการเลบานอน แสดงว่า มีแม่น้ำเล็กๆ 12 สาย ลำธารมากกว่า 30 สาย มีน้ำพุและน้ำตกหลายพันแห่ง มีอ่างเก็บน้ำจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ แต่กระนั้น เลบานอนก็ยังขาดแคลนน้ำอย่างเรื้อรัง จำเป็นต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศมาใช้ ซึ่งมักเป็นปัญหาอยู่เสมอ

ศาสตราจารย์ Louis Hebeika ผู้สอนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัย Notre Dame ของเลบานอน กล่าวว่า เลบานอนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำฝน ที่ที่ปล่อยให้ไหลลงทะเลเสียไปเฉยๆ ไม่มีการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ ชาวเลบานอนไม่ได้ใช้น้ำอย่างฉลาด สูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ อย่างมากมาย และเมื่อดูในแง่แหล่งการเงินแล้ว การเก็บค่าใช้น้ำ ก็ไม่ได้ทำอย่างเหมาะสม ทำให้มีปัญหาการได้เงินมาลงทุนในเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ เขากล่าวว่า เลบานอนควรสร้างเขื่อนเพิ่ม อีกราว 10 เขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำไว้ไช้

เลบานอนต้องนำเข้าน้ำแร่จากต่างประเทศ จากหลายบริษัทสำหรับประชาชน ในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ ในแหลมอาหรับและแถบอ่าว ชาวเลบานอนที่โชคดีได้รับบริการน้ำจากรัฐบาล บริการนั้นก็มักจะทำงานสัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน ผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดทำนายว่า เลบานอนจะมีวิกฤติการณ์น้ำในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่อาจารย์ Louis Hebeika บอกว่า ตอนนี้ วิกฤติการณ์น้ำก็เริ่มแล้ว ประชาชนในกรุงเบรุต และที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ต้องซื้อน้ำเพิ่มจากที่ได้รับ จากบริการของรัฐบาลอีกหลายถัง ซึ่งต้องใช้เงินมาก ในหลายพื้นที่ น้ำที่มีอยู่ใช้ดื่มไม่ได้ ต้องซื้อน้ำแร่มาดื่ม หลายส่วนของเลบานอน โดยเฉพาะในแถบภูเขาสูง น้ำขึ้นไม่ถึง

นอกจากนั้น เลบานอนยังมีการพิพาทขัดแย้ง ทางการเมืองกับเพื่อนบ้านในปี 2549 เลบานอนร้องทุกข์ว่า อิสราเอลก่อวินาศกรรมเครื่องสูบน้ำ ที่แม่น้ำลิทานีใกล้พรมแดน และกล่าวหาว่า อิสราเอลขะโมยน้ำในปี 2551 หนังสือพิมพ์ของเลบานอนก็รายงานว่า จับได้ว่า ซีเรียขุดบ่อน้ำมากมาย ในดินแดนของเลบานอนและสูบน้ำเข้าถังใหญ่ ในพรมแดนด้านซีเรีย


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG