ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การขึ้นภาษีอาหารขยะ หรือ Junk Food ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไรบ้าง?


การขึ้นภาษีอาหารขยะ หรือ Junk Food ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไรบ้าง?
การขึ้นภาษีอาหารขยะ หรือ Junk Food ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไรบ้าง?

มีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่า การรับประทานอาหาร อย่างพิซซ่า และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล หรือน้ำอัดลมลดน้อยลง เมื่อราคาอาหารเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น การศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าวชี้แนะว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว การเก็บภาษีอาหารขยะ หรือ Junk Food อาจช่วยลดการเป็นโรคอ้วน และช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้นด้วย

อาหารจานด่วนที่คนอเมริกันชื่นชอบนั้น รสชาดอร่อย ราคาถูก และอุดมไปด้วยไขมัน และน้ำตาล แต่เมื่อราคาของอาหารเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการบริโภคก็ลดลงไปด้วย

คุณ Penny Gordon-Larsen นักระบาดวิทยา สาขาโภชนาการ แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลน่า กล่าวว่า การที่ราคาอาหารจานด่วนเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน

คุณ Penny กล่าวว่า การขึ้นราคาน้ำอัดลม 18% ช่วยลดปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายบริโภคเข้าไปวันละ 56 แคลอรี่ หรือ ช่วยให้น้ำหนักตัวลดลงได้ 5 ปอนด์ในเวลา 1 ปี

ในการศึกษาเรื่องความเสี่ยงของโรคระบบหายใจ และหลอดเลือด คุณ Penny และเพื่อนร่วมงาน ได้ติดตามศึกษาผู้ใหญ่จำนวน 5,000 คน เป็นระยะเวลา 20 ปี นักวิจัยได้ติดตามดูพฤติกรรมการรับประทานอาหารของอาสาสมัคร และเปรียบเทียบพฤติกรรมเหล่านั้นกับราคาของอาหาร

นักวิจัยพบว่าราคาและการบริโภคอาหารจำพวกพิซซ่า และน้ำอัดลมมีความสัมพันธ์ผกผัน การศึกษานี้ดูจะยืนยันผลดีของกลยุทธด้านสาธารณสุข อย่างที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ในนครฟิลาเดลเฟีย

นครฟิลาเดลเฟียได้ขี้นภาษีน้ำอัดลมออนซ์ละ 2 เซ็นต์ หรือ 32 เซ็นต์ ต่อน้ำอัดลมขวดครึ่งลิตร คุณ Penny กล่าวว่า ถ้ามีการขึ้นภาษีแบบนี้ทั่วประเทศ อาจส่งผลกระทบในทางที่ดี ต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างจริงจัง

คุณ Penny Gordon-Larsen นักระบาดวิทยาผู้นี้กล่าวว่า ถ้าดูตามข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่า การขึ้นภาษีดังกล่าว ช่วยให้ลดปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคเข้าไปได้วันละ 124 แคลอรี่ ลดน้ำหนัก และลดความเสี่ยง ในการเป็นโรคเบาหวานได้อย่างมากด้วย

เปรียบเทียบกับการที่รัฐบาลขึ้นภาษียาสูบ ซึ่งสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ในหมู่วัยรุ่นลงได้ ดังนั้นการขึ้นภาษีน้ำอัดลม ควรจะส่งผลแบบเดียวกันด้วยได้

คุณ Penny กล่าวไว้ด้วยว่า ในกลุ่มวัยรุ่นนั้น นักวิจัยคาดว่าการควบคุมราคาอาหาร อาจส่งผลกระทบอย่างมากในเรื่องของปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคเข้าไป และในเรื่องการควบคุมน้ำหนักตัว และว่าผลของการศึกษาดังกล่าว ผนวกกับความสำเร็จในการขึ้นภาษียาสูบ ชี้ให้เห็นว่า การที่ทั่วประเทศขึ้นราคาอาหารขยะ หรือ Junk Food อย่างเช่นน้ำอัดลม หรือพิซซ่า อาจช่วยให้คนอเมริกันหันไปรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และอาจช่วยให้อัตราของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และโรคอ้วนลดลงได้ด้วย


XS
SM
MD
LG