ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เคยนึกสงสัยกันบ้างไหมว่า ทำไมไข้หวัดใหญ่จึงมักระบาดในหน้าหนาว


เคยนึกสงสัยกันบ้างไหมว่า ทำไมไข้หวัดใหญ่จึงมักระบาดในหน้าหนาว

การทดลองของนักวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่ได้นานกว่า และถ่ายทอดได้ง่ายกว่า เมื่อบรรยากาศมีความชื้นน้อยลง ข้อเท็จจริงข้อนี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งประเด็นขึ้นมาว่า ระดับความชื้นอาจเกี่ยวโยงกับการระบาด ของไข้หวัดใหญ่ในชุมชนได้

อาจารย์ Jeffrey Shaman ผู้เชี่ยวชาญบรรยากาศโลกที่มหาวิทยาลัย Oregon State สงสัยว่าระดับความชื้น ส่งผลกระทบต่อการที่ไข้หวัดใหญ่เริ่มระบาดในชุมชน

นักวิจัยผู้นี้ให้ความเห็นว่าความชื้นสัมบูรณ์ หรือ Absolute Humidity ซึ่งก็คือการวัดปริมาณไอน้ำในอากาศ โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิ ดูจะเกี่ยวโยงกับฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ และก็เลยวิเคราะห์ดูความเกี่ยวโยง ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพบว่าเมื่อความชื้นสัมบูรณ์ต่ำลง เชื้อไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดออกไป เป็นอย่างมากและอย่างง่ายดาย

นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ และเพื่อนร่วมงานพัฒนาหุ่นจำลองขึ้นมา ที่สามารถอธิบายและพยากรณ์การเริ่มการระบาด อัตราการติดเชื้อ และวัฏจักรของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างแม่นยำ

อาจารย์ Jeffrey Shaman อธิบายถึงประโยชน์ของการเข้าใจ ความเชื่อมโยงระหว่างความชื้นสัมบูรณ์ กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้ว่า จะช่วยงานของนักวิจัย ที่กำลังค้นคว้าในเรื่องปอดอักเสบ โรคหัวใจ และโรคอื่นๆเกี่ยวกับปอด ที่มักจะเป็นกันบ่อยๆ ในช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาด

อาจารย์มหาวิทยาลัย Oregon State ผู้นี้ยังคิดด้วยว่า วิธีหนึ่งที่อาจควบคุมการแพร่ระบาด ของไข้หวัดใหญ่ได้ คือการควบคุมความชื้นในอากาศ โดยเฉพาะตามโรงพยาบาล เพื่อกีดกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไม่ให้เจริญงอกงามได้ในที่นั้น

อาจารย์ Jeffrey Shaman ชี้แนะว่า การวัดความชื้นสัมบูรณ์ หรือ Absolute Humidity ประกอบกับการวัดความชื้นสัมพัทธ์ หรือ Relative Humidity ซึ่งเป็นความชื้นที่นักอุตุนิยมวิทยา ใช้ในการพยากรณ์อากาศ อาจให้คำเตือนแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ และโรงพยาบาล ได้รับรู้ล่วงหน้าว่า สภาพการณ์สุกงอม สำหรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ แม้อาจจะเป็นเวลาเพียงสองสามวัน แต่อย่างน้อยก็ให้โอกาสการเตรียมตัว ไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายยา หรือจัดเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นก็ได้XS
SM
MD
LG