ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่า ความคืบหน้าในสถานะของสตรีคือ ความก้าวหน้าของมนุษยชาติด้วย


รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่า ความคืบหน้าในสถานะของสตรีคือ ความก้าวหน้าของมนุษยชาติด้วย
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่า ความคืบหน้าในสถานะของสตรีคือ ความก้าวหน้าของมนุษยชาติด้วย

นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันสุดท้าย ของการประชุมคณะกรรมการ ขององค์การสหประชาชาติเรื่องสถานะภาพสตรีว่า ถึงแม้จะมีความคืบหน้าหลายด้าน เกี่ยวกับสถานะสตรีในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีสตรีอีกนับล้านๆ คนทั่วโลกซึ่งยังไม่มีโอกาสในหลายๆ ด้าน

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่า การให้โอกาสแก่สตรีทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุขจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศด้วย และว่าการกดขี่สตรีเป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของสหรัฐและประเทศต่างๆ รัฐบาลสหรัฐจึงพยายามลดภัยคุกคามเหล่านี้ ผ่านทางโครงการที่ช่วยเรื่องสุขภาพ อาหาร และช่วยบรรเทาผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสตรีทั่วโลก ในปีนี้การประชุมของคณะกรรมการ องค์การสหประชาชาติเรื่องสถานะภาพสตรี ได้มีมติสนับสนุนในหลายเรื่อง เช่นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของมารดา การให้อำนาจแก่สตรีทางเศรษฐกิจ และการยุติการขลิบปลายอวัยวะเพศสตรี และแสดงความยินดีกับเจตนารมณ์ ขององค์การสหประชาชาติที่จะตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมความทัดเทียมระหว่างเพศ และให้ความสนใจกับปัญหาของสตรีโดยเฉพาะ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG