ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รมต.คลังของไทยตอบข้อซักถาม จากสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยและสหรัฐ


หอการค้าอเมริกัน (US Chamber of Commerce) ที่กรุงวอชิงตัน กับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมกันจัดงานเลี้ยง และเชิญผู้นำรัฐบาลไทยมาตอบข้อซักถาม

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการถ่ายทอดสด เพื่อให้ตัวแทนบริษัทในทั้งสองประเทศ ได้ตั้งคำถาม กับผู้รับผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจของไทย ในเวลาเดียวกัน และนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำทีมเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจขึ้นเวทีตอบคำถาม ยืนยันว่า นโยบายของรัฐบาลชุดนี้มุ่งเน้นที่ประชาชน และจะมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กับการใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้น ตลอดจนจะปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน logistics ของธุรกิจต่างๆ ลงจาก 19 % ให้เหลือ 15 % ภายใน 3 ปี

ตัวแทนธุรกิจอเมริกันได้ตั้งคำถามในเรื่องต่างๆ นับตั้งแต่สถานการณ์ทางการเมือง และการรักษากฎหมาย ระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ปัญหาเกี่ยวกับโครงการ ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การเปิดระบบโทรคมนาคมในระบบ 3G และ 4G รวมทั้งการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรยา เป็นต้น

ในตอนท้ายสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า รัฐบาลจะมุ่งสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของไทย เพื่อให้ประเทศเป็นที่ดึงดูดทั้งสำหรับการลงทุน และการตั้งสำนักงานระดับภูมิภาคของธุรกิจต่างๆ ด้วย

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญXS
SM
MD
LG