ลิ้งค์เชื่อมต่อ

40% ของผู้ป่วยวัยชรา ที่ออกจากห้องผู้ป่วยอาการหนักในโรงพยาบาลมักเสียชีวิตใน 3 ปี


ตัวเลขการศึกษาผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปราว 35,000 คนในสหรัฐแสดงว่าราว 40% ของผู้ป่วยซึ่งต้องเข้าห้องไอซียู และใช้เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้ หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว มักเสียชีวิตภายใน 3 ปี และมีจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตภายในหกเดือน

คณะแพทย์ผู้ทำการวิจัยเชื่อว่าตัวเลขนี้แสดงว่า โรงพยาบาลในสหรัฐสามารถทำหน้าที่ได้ดีที่ทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิต แต่ควรต้องให้ความสนใจมากขึ้น กับผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาล และต้องไปอยู่ในสถานดูแลคนชราหรือ Nursing Home

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG