ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยชี้ แสงสลัวในห้องมืดๆ อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ในทางที่ไม่ดี


เคยมีรายงานก่อนหน้านี้ระบุไว้ว่า การที่ใครสักคน สามารถทำอะไรได้อย่างซ่อนเร้น ไม่มีคนรู้เห็น คนคนนั้นมีโอกาสก่ออาชญากรรม หรือกระทำผิดได้ง่ายกว่าปกติ แต่รายงานชิ้นใหม่ศึกษาไปไกลกว่านั้น และพบว่าแสงสลัวๆ และห้องมืดๆ ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในทางไม่ดีมากขึ้นด้วย

นักวิจัยผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้บอกว่า หากใครสักคน นั่งอยู่คนเดียวแล้วคุยผ่านอีเมลล์กับคนแปลกหน้า มีโอกาสสูงมากที่ใครคนนั้น จะโกหกออนไลน์ เพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ว่าคนที่คุยด้วยคือใคร โดยไม่จำเป็นว่าไฟในห้องนั้น จะมืดแค่ไหน แต่ในขณะเดียวกัน หากใครคนนั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ปกปิดซุกซ่อน และสามารถมองเห็นคนอื่นๆ ได้ แต่กลับรู้สึกว่าตนเองหลบเร้นจากสายตาของคนทั่วไป เช่นใต้แสงไฟสลัวๆ หรือในห้องที่มืดๆ ก็เป็นสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการกระทำความผิดได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งนักวิจัยอธิบายพฤติกรรมนี้ว่า เป็นไปในลักษณะเดียวกับเด็กเล็กๆ ที่ปิดตาตัวเองแล้วคิดว่าคนอื่นๆ จะมองไม่เห็นตนนั่นเอง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการเล่นซ่อนแอบแบบผู้ใหญ่

นักวิจัย Chen Bo Zhong แห่งมหาวิทยาลัย Toronto และเพื่อนร่วมงานทำการทดสอบความซื่อสัตย์ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยให้กลุ่มแรก อยู่ในห้องที่มีแสงไฟระดับปกติ และอีกห้องหนึ่งเปิดไฟสลัวๆ พบว่ากลุ่มที่อยู่ในห้องมืดกว่า มีโอกาสโกหกมากกว่าอีกห้องหนึ่ง ในขณะเดียวกัน จากการทดลองให้เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่ง เล่นเกมจับผิดทางการเงิน โดยให้มีเด็กบางคนสวมแว่นดำและบางคนสวมแว่นตาธรรมดา พบว่า เด็กที่สวมแว่นตาดำจะมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัวมากกว่าปกติ และยังมีพฤติกรรมซ่อนเร้น มากกว่าเด็กที่สวมแว่นตาธรรมดาอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากคำตอบในแบบสอบถามที่เด็กสวมแว่นตาดำมักจะเชื่อว่า ไม่มีใครสังเกตุเห็นว่าตนกำลังทำอะไรระหว่างการวิจัยหรือการเล่นเกมดังกล่าว โดยผลการวิจัยเรื่องนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Psychological Scienceเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG