ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัจจุบัน คนอเมริกันนิยมตั้งชื่อลูกให้โดดเด่น เป็นพิเศษ แตกต่างจากเด็กอื่นๆ


ปัจจุบัน บรรดาคนมีชื่อเสียงในวงการต่างๆ ในอเมริกา มักจะตั้งชื่อลูกแบบแปลกๆ ไม่ให้เหมือนเด็กคนอื่นๆ ซึ่งแนวโน้มความนิยมที่ว่านี้ กำลังระบาดไปถึงครอบครัวชาวอเมริกันทั่วไป ที่ต้องการให้ลูกมีชื่อที่พิเศษ โดดเด่น แตกต่างจากเด็กอื่นๆ เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

สถิติชื่อเด็กอเมริกัน 325 ล้านคนระหว่างปี 1880 ถึง 2007 ที่รวบรวมโดยสำนักงานสวัสดิการสังคมสหรัฐระบุไว้ว่า ย้อนกลับไปเมื่อประมาณคริสทศวรรษ 1950 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน จะพบเด็กชื่อ James อย่างน้อย 1 คน และชื่อ James Mary และ Robert คือชื่อยอดนิยมในสมัยนั้น เรื่อยมาถึงปี 2007 ชื่อยอดนิยมของเด็กผู้ชายได้แก่ Jacob และชื่อเด็กผู้หญิงคือ Emily

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ยิ่งเวลาผ่านไป พ่อแม่ก็ยิ่งตั้งชื่อลูก ให้มีความแตกต่างจากเด็กคนอื่นมากขึ้น ซึ่งนักวิจัยชี้ว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและค่านิยม คือจากที่อดีตเคยชื่นชม กับการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชุมชน กลับเปลี่ยนเป็นความนิยมในปัจเจกบุคคล และความีเอกลักษณ์พิเศษจากคนอื่นๆ

นักวิจัย Jean Twenge แห่ง San Diego State University ระบุว่าการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ที่มุ่งไปสู่ความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้นนี้ หากมองในแง่ดี ก็ช่วยลดความมีอคติ และเพิ่มความยอมรับต่อชนกลุ่มน้อยต่างๆ ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากแนวคิดปัจเจกนิยมนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือมากเกินไป ก็อาจนำไปสู่ความหลงตัวเอง หรือชื่นชมรูปลักษณ์ตนเองมากเกินไปได้เช่นกัน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณทรงพจน์ สุภาผล


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG