ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เกี่ยวกับเรื่องการปฎิรูปการศึกษาในประเทศไทย (ตอน 1-2)


รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในปัจจุบัน เป็นรองประธานของคณะกรรมการปฎิรูป การศึกษาแห่งชาติเดินทางมาร่วมและเป็นผู้กล่าวปราศรัยที่สำคัญ ในฐานะเป็นผู้แทนของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยในการสัมมนาระดับสูง ซึ่งมีบุคคลสำคัญๆ ฝ่ายไทยและฝ่ายอเมริกัน ตลอดจนผู้ที่เคยได้รับทุนฟุลไบร้ทในอดีตรุ่นอาวุโส เข้าร่วมที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งนำโดย เอกอัครราชทูต ดอน ปรมัตถ์วินัย จัดขึ้นเนื่องในวาระที่โครงการฟุลไบรท์ในประเทศ ดำเนินมาครบรอบ 60 ปีเมื่อเร็วๆ นี้

ในโอกาสดังกล่าว คุณเจษฎา สีวาลีของ วอยซ ออฟ อเมริกา ภาคภาษาไทยพบและสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ เกี่ยวกับเรื่องการปฎิรูปการศึกษาในประเทศไทย และบันทึกมาเสนอ

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลีXS
SM
MD
LG