ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลมาเลย์เซียรณรงค์ใช้นโยบาย หนึ่งมาเลย์เซีย ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างคนต่างศาสนา


มีเหตุการณ์รุนแรงจากกลุ่มคนต่างศาสนา ในมาเลย์เซียเกิดขึ้นหลายครั้ง เช่นการโจมตีโบสถ์ชาวคริสต์และวิหารของชาวซิกค์ หลังจากที่ศาลสูงของประเทศ มีคำตัดสินให้สื่อสิ่งพิมพ์ ของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิค ใช้คำว่าพระอัลล่าห์แทนคำว่าพระผู้เป็นเจ้า

และนักวิเคราะห์การเมืองบางคนชี้ว่ารัฐบาลมาเลย์เซีย ภายใต้การนำของพรรคอัมโน ต้องการเอาใจชาวมาเลย์ที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อหวังผลทางการเมือง ในขณะที่บางคนก็มองว่า เหตุการณ์รุนแรงระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนาที่เกิดขึ้น ในขณะนี้เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลมาเลย์เซีย ขาดเจตนารมณ์และความกล้าหาญทางการเมือง ที่จะรักษากฎหมายเพื่อควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG