ลิ้งค์เชื่อมต่อ

VOA Thai Promotion


ขณะนี้ Voice of America ภาคภาษาไทย กำลังให้คุณผู้ฟังร่วมสนุก เพื่อชิงรางวัลมากมายจากวีโอเอ เช่น กระเป๋า นาฬิกา วิทยุไอพอด และเครื่องเล่นเพลง mp3 จึงขอเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังส่งชื่อ ที่อยู่ สถานี และจังหวัดที่รับฟังรายการของเรามาที่ E-mail : voathai@gmail.com หรือส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์ที่

VOA ไทย

ตู้ ปณ. 101 รองเมือง ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

และด้วยเหตุที่ของรางวัลมีจำนวนจำกัด เราจะใช้วิธีจับฉลากหลังจากนี้ราว 4 สัปดาห์

XS
SM
MD
LG