ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้สิ่งมีชีวิตย้ายที่อยู่อาศัยปีละเกือบครึ่งกิโลเมตร


ตามรายงานการศึกษาวิจัยใหม่นั้น สิ่งมีชีวิตต่างๆ จะอพยพย้ายที่อยู่อาศัยออกไป เป็นระยะทางปีละเกือบครึ่งกิโลเมตร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กำลังดำเนินไปในอัตราที่รวดเร็วอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า หากไม่มีการอพยพเช่นนั้น สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า สภาพโลกร้อนกำลังก่อกวนระบบนิเวศน์ของโลกต่างๆ ให้แปรปรวน และเพื่อที่จะยังคงสืบทอดชีวิตสายพันธุ์ต่อไปได้ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศน์เหล่านั้น ถูกบีบบังคับให้ต้องเคลื่อนย้ายออกไปหาที่อยู่อาศัย ที่เกื้อหนุนชีวิตได้แห่งใหม่

ในการศึกษาวิจัยใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐ มีการคิดคำนวณอัตราความเร็ว ของการแปรเปลี่ยน เคลื่อนที่ของเขตอุณหภูมิทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลด้านภูมิอากาศ และอุณหภูมิในปัจจุบัน ร่วมกับการคาดการณ์สภาพอากาศในศตวรรษหน้า และโดยอาศัยข้อมูลเหล่านั้น มีการคิดคำนวณออกมาว่า ระบบนิเวศน์ต่างๆ จะต้องเคลื่อนที่อพยพรวดเร็วเพียงใด จึงจะยังคงธำรงรักษาระบบนั้นๆ ไว้ได้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


XS
SM
MD
LG