ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ต้นยาสูบ สามารถนำมาผลิตยา เพื่อหยุดยั้งเชื้อ West Nile Virus ได้


ยาสูบนั้น ขึ้นชื่อในทางไม่ดี เนื่องจากมีผลในทางเสพติด และเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง แต่มาตอนนี้ กำลังมีการนำต้นยาสูบ มาช่วยในการผลิตยาใหม่เพื่อหยุดยั้งเชื้อ West Nile Virus ที่แพร่ถึงคนเราได้โดยมียุงเป็นพาหะ และทำให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ตั้งแต่มีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ไปจนถึงอาการอักเสบในสมอง

West Nile Virus เป็นเชื้อโรคที่มียุงเป็นพาหะ คนติดเชื้อได้เมื่อถูกยุงกัด เชื้อไวรัสนี้ พบครั้งแรกในอัฟริกา ขณะนี้พบในเขตร้อน และเขตภูมิอากาศระดับปานกลางทั่วโลก West Nile Virus สามารถทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการเจ็บป่วยต่างๆ ตั้งแต่คล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ จนถึงการอักเสบในสมอง ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสนี้ และเมื่อคนติดเชื้อแล้วยังไม่มีการบำบัดรักษาที่ได้ผล

แต่มาตอนนี้ นักวิจัยคนหนึ่งที่สถาบัน Biodesign ของมหาวิทยาลัย Arizona State พบวิธีที่จะทำให้ต้นยาสูบธรรมดาๆ สามารถสร้างสาร anti-body หรือตัวต่อต้าน ที่จำเป็นในการหยุดยั้งการติดเชื้อไวรัสนี้ได้ นักวิทยาศาสตร์ศึกษาทดลองเรื่องนี้ โดยการสอดใส่ gene หรือเชื้อพันธุ์สำหรับ anti-body หรือตัวต่อต้านเข้าไปในใบของต้นยาสูบ

เชียง เชน นักวิจัยผู้นั้น อธิบายว่า โดยพื้นฐานแล้ว นักวิจัยใช้กลไลของต้นยาสูบนั่นเอง ในการสร้างจีนส์สำหรับ anti-body หรือตัวต่อต้านตัวนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ คือเซลของต้นยาสูบจะสร้าง anti-body ตัวนี้ขึ้นมา ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลาราว 1 สัปดาห์ นับว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเร็ว และนี่ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของเทคโนโลจีนี้ นักวิจัย เชียง เชน บอกว่า ความจริง เพียงสามวันก็พอมองเห็นผลแล้ว แต่ 7 วัน จะทำให้ได้ผลออกมาดีที่สุด

จากนั้น นักวิจัยจะเก็บใบยาสูบมา แล้วใช้วิธีสะกัดง่ายๆ ธรรมดาๆ นี่เองแยกตัวยาออกมาจากใบยาสูบ

เชียง เชน ผู้ร่วมเขียนรายงานนี้กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มีการแสดงให้เห็นว่า การบำบัดด้วยตัวยาจากพืชแบบนี้ สามารถต่อสู้กับเชื้อ West Nile Virus ในหนูทดลองที่ติดเชื้อได้ เขากล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผลิต ที่สิ้นค่าใช้จ่ายหลายล้านดอลล่าร์ ในการผลิตยาจากเซลสัตว์แล้ว วิธีการที่อาศัยพืชเป็นฐานแบบนี้ สามารถทำมากๆ ได้ โดยการปลูกต้นยาสูบให้มากขึ้นเท่านั้น แม้ว่า ตอนนี้มีการทดลองกับหนูเท่านั้น แต่นักวิจัยก็พอกะได้ว่า ยาสำหรับใช้กับคนเราหนึ่งชุดนั้น อาจทำขึ้นมาได้จากพืชปริมาณเพียงเล็กน้อย

เชียง เชน กล่าวว่า อาจใช้ต้นยาสูบที่โตเต็มที่แล้ว เพียงต้นหนึ่งหรือสองต้น ในการผลิตสารที่เป็นตัวยาสำหรับคนคนหนึ่ง

สำหรับตอนนี้ การหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัด เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อ West Nile Virus แต่วิธีการใหม่ที่ทดลองอยู่นี้ ให้ความหวังว่า อาจหยุดยั้งการติดเชื้อได้ในทันทีที่เริ่ม

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า วิธีใช้พืชในการสร้าง anti-bodies นี้ อาจนำไปใช้ในการบำบัดการติดเชื้อที่เกี่ยวเนื่องกัน มียุงเป็นพาหะเหมือนกัน อย่างไข้เลือดออก และโรคเท้าช้างได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ ยังอยู่ในขั้นพิสูจน์แนวคิดเท่านั้น จึงอาจใช้เวลาอีกหลายปีในการทดสอบกับสัตว์ ก่อนที่จะพิจารณานำมาทดลองกับคนได้

รายงานการวิจัยนี้ มีอยู่ใน web site ของ Proceedings of National Academy of Science.


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG