ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การสูบซิการ์ หรือสูบกล้อง ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ จริงหรือ?


ผลการวิจัยศึกษาใหม่ เป็นข่าวไม่ดีสำหรับผู้ที่คิดว่า การหันไปสูบซิการ์หรือสูบกล้อง แทนการสูบบุหรี่ จะทำให้หลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพได้

ผลการศึกษาวิจัยใหม่ บ่งชีว่า การเปลี่ยนจาการสูบบุหรี่ หันไปสูบซิการ์และสูบกล้องแทน ไม่ได้ช่วยป้องกันปอดให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และอาจมีอันตรายมากกว่าที่คิดกัน

นักวิจัยกล่าวว่า ในระยะไม่กี่ปีมานี้ การสูบบุหรี่ลดลง แต่การสูบซิการ์และสูบกล้องกลับเพิ่มขึ้น นักวิจัยกล่าวว่า บรรดาบริษัทยาสูบ ซึ่งประสบปัญหาคนสูบบุหรี่น้อยลง พยายามเสนอผลิตภัณฑ์ยาสูบในแบบอื่นๆ แทน และนักสูบบุหรี่หลายคนคิดว่า การสูบซิการ์และสูบกล้อง จะลดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ เพราะนึกว่าไม่ได้สูดควันเข้าไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ R. Graham Barr แห่งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นักวิจัยคนสำคัญของงานวิจัยและร่วมเสนอรายงานนี้ กล่าวว่า การสูดควันยาสูบไม่ว่าจะด้วยวิธีใด เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น เพราะผู้สูบจะซึมซับสารเสพติด คือ นิโคทีน เข้าไป ซึ่งจะยังความเสียหายอย่างมากต่อปอด

นายแพทย์ R. Graham Barr กับเพื่อนร่วมงาน ศึกษาผลกระทบของการสูบซิการ์ และสูบกล้องในผู้ใหญ่อายุ 48 – 90 ปี มากกว่า 3,500 คน โดยตรวจวัดระดับสารโคทีนีนในโลหิต ซึ่งสารนี้เป็นผลพลอยได้ จากสารนิโคทีนที่ผ่านการเผาผลาญสันดาป เพื่อดูว่ามีการสูดควันเข้าไปหรือไม่ คนเหล่านั้นราว 9 % สูบกล้อง และราว 11 % สูบซิการ์ นักวิจัยพบว่า ระดับสารโคทีนีนในโลหิตของคนเหล่านั้น ต่ำกว่าในคนสูบบุหรี่ แต่ก็ยังเป็นปริมาณที่มากอยู่ และเมื่อตรวจสอบความสามารถ การทำงานของระบบทางเดินหายใจ เทียบกับของผู้ที่ไม่สูบยาสูบเลย คนที่สูบซิการ์หรือสูบกล้อง มีความติดขัดในระบบทางเดินหายใจ หายใจไม่สะดวก มากกว่าราว 2 เท่า และระดับความติดขัด จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการสูบยาสูบแบบต่างๆ

ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นแจ้งชัดว่า ผู้ที่สูบซิการ์หรือสูบกล้อง ได้รับสารพิษและมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งถุงลมในปอดถูกทำลายสียหายไป โรคถุงลมโป่งพอง และหลอดลมอักเสบ เป็นรูปแบบสำคัญของโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่ง ของการเสียชีวิตของคนวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐ

นายแพทย์ R. Graham Barr กล่าวว่า แพทย์ทั้งหลายควรถือว่าการสูบซิการ์และสูบกล้องนั้น เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดเรื้อรัง และควรแนะนำให้ผู้ป่วยเลิกการสูบยาสูบทุกรูปแบบ.


XS
SM
MD
LG