ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูบูรณะบริเวณต่างๆ ในพม่า ที่ประสบภัยจากพายุ Nargis


องค์การสหประชาชาติมีรายงานออกมาเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการฟื้นฟูบูรณะบริเวณต่างๆ ในพม่าที่ประสบภัยจากพายุ Nargis เมื่อปีค.ศ. 2008

แม้รายงานจะกล่าวว่า ได้มีความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาเด็ก และการรักษาสุขภาพ แต่ชุมชนต่างๆ ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำอิรวดี ยังประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพ และการฟื้นฟูบูรณะที่พักอาศัยที่ถูกพายุทำลาย

รายงานของสหประชาชาติ ประเมินการฟื้นฟูบูรณะบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม ลุ่มแม่น้ำอิรวดี ในช่วงเวลาไม่ถึงสองปี หลังจากที่บริเวณดังกล่าวประสบภัยพิบัติจากพายุ Nargis ไปในทางที่ดี

พายุ Nargis โหมกระหน่ำพม่า เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 2008 ทำให้มีผู้เสียชีวิต และสูญหายไปมากถึง 140,000 คน มากกว่าสองล้านคน ประสบภัยจากพายุลูกนี้ไม่ลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่ง การสูญเสียโดยรวมนั้น ประมาณกันไว้ว่า มากกว่าสี่พันล้านดอลล่าร์

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN รัฐบาลทหารของพม่า และสหประชาชาติ ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มแกนกลางไตรภาคีขึ้นมา เพื่อประเมินความเสียหาย และประสานงานการฟื้นฟูบูรณะ

การสำรวจผลงานครั้งล่าสุด ของกลุ่มไตรภาคีครอบคลุม 1400 ครัวเรือน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษ แก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด อย่างเช่น ครอบครัวที่ไม่มีพื้นที่ทำมาหากิน และที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัว

ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า มีเด็กเล็กเสียชีวิตน้อยลง และโภชนาการของเด็กดีขึ้น รวมทั้งโอกาสที่จะได้เข้ารับบริการรักษาพยาบาล และการมีน้ำสะอาดสำหรับใช้

แต่นาย Esben Harboe ผู้ช่วยพิเศษในสำนักงานผู้ประสานงาน ของสหประชาชาติในพม่า กล่าวว่า แม้จะมีความก้าวหน้า แต่ก็ยังมีงานที่ต้องทำกันอีกมาก

เจ้าหน้าที่สหประชาชาติในพม่ากล่าวว่า ข้อความสำคัญของรายงานคือ มีความก้าวหน้าให้เห็น แต่ก็ยังมีงานต้องทำกันอีกมาก โดยเฉพาะในเรื่องการดำรงชีพ และที่พักอาศัย และว่าผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังต้องขอความช่วยเหลืออยู่ต่อไป

ผลการสำรวจครั้งนี้พบว่า ครึ่งหนึ่งของที่พักอาศัยที่ได้สำรวจนั้น ปลอดภัยสำหรับการพำนักอาศัย แต่มากกว่า 80% เห็นว่าคุณภาพของบ้านที่อยู่เวลานี้ ไม่ดีเท่าบ้านที่เคยอยู่ก่อนมีพายุ

เจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่า บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำอิรวดี ที่ประสบภัยยังขาดการพัฒนา และยังมีความยากจน

แผนการฟื้นฟูบูรณะของกลุ่มไตรภาคี เรียกร้องความช่วยเหลือมูลค่า 690 ล้านดอลล่าร์ แต่เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้ความเห็นไว้ด้วยว่า ถ้าจะฟื้นฟูบูรณะ บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมนี้กันอย่างจริงจัง และสมบูรณ์แล้วละก็ จะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากนานาชาติเพิ่มขึ้นอีกมากอย่างแน่นอนเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG