ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แพทย์พบวิธีการใหม่ ใช้รักษาผู้ที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ


ขณะนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ซึ่งอาจทำให้ถึงแก่เสียชีวิตได้ กล่าวคือมีวิธีการใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้ว ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าการบำบัดรักษาด้วยยาที่ใช้กันมา

แพทย์สามารถบำบัดอาการหัวใจเต้นแผ่วระรัวนี้ โดยการเอาหลอดสวนใส่ไว้รอบหัวใจ วิธีการดังกล่าวใช้เวลาสั้นๆ และการฟื้นตัวใช้เวลาน้อยที่สุด

นายแพทย์ เดวิด วิลเบอร์ เป็นผู้ใช้วิธีการข้างต้น ที่ศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโลโยลา

คุณหมอเดวิด วิลเบอร์ กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "ขณะนี้ เราใช้พลังงานความถี่วิทยุ เรื่องนั้นหมายถึงว่า วิธีการดังกล่าวทำให้เนื้อเยื่อร้อนขึ้น และทำลายกล้ามเนื้อบางส่วนตรงที่ที่มีหลอดสวน"

วิธีการที่ว่านี้เรียกว่า การขจัดด้วยหลอดสวน เพราะหลอดสวนเผากล้ามเนื้อหัวใจออกไปเล็กน้อย การใช้กระแสไฟกระตุ้น แสดงให้เห็นถึงการที่หัวใจเต้นผิดปรกติ รอบเส้นโลหิตดำปอด อันเป็นเส้นโลหิตที่นำโลหิตไปหล่อเลี้ยงหัวใจ

คุณหมอเดวิด วิลเบอร์ กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "จุดมุ่งหมายก็คือ ทำลายกล้ามเนื้อรอบๆ เส้นโลหิตดำปอด เพื่อป้องกันการส่งกระแสไฟฟ้า ไปกระตุ้นส่วนอื่นๆของหัวใจ"

คุณหมอเดวิด วิลเบอร์ และนักวิจัยคนอื่นๆ ศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นแผ่วระรัว หนึ่งร้อยห้าสิบกว่าคน โดยใช้วิธีการขจัดด้วยหลอดสวน กับผู้ป่วยราวหนึ่งร้อยคน และใช้วิธีบำบัดด้วยยากับผู้ป่วยส่วนที่เหลือ ผลปรากฏว่า คนไข้ที่ใช้วิธีขจัดด้วยหลอดสวน ราวหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่มีอาการหัวใจเต้นแผ่วระรัวอีกเลย แต่อีกราวสามสิบเปอร์เซ็นต์ มีอาการดังกล่าวอีกหลังการบำบัดด้วยวิธีการนั้น ส่วนผู้ป่วยที่ใช้วิธีบำบัดรักษาด้วยยานั้น แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ มีอาการหัวใจเต้นแผ่วระรัวอีกในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

คุณหมอเดวิด วิลเบอร์ แนะนำให้ใช้วิธีการบำบัดรักษาด้วยยาก่อน ถ้าไม่ได้ผลถึงจะใช้วิธีการขจัดด้วยหลอดสวนXS
SM
MD
LG