ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลอเมริกันจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ชาวอเมริกันสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง อย่างทั่วถึง


ขณะนี้รัฐบาลอเมริกันจัดสรรงบประมาณ มากกว่า 7,000 ล้านดอลล่าร์ สำหรับการดำเนินงานให้ชาวอเมริกัน สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ อินเตอร์เนตความเร็วสูงอย่างทั่วถึง นับว่าเป็นโครงการสาธารณูปโภค โครงการใหญ่ที่มีเป้าหมาย ที่จะทำให้คนอเมริกันทุกคน รวมทั้งคนในชุมชนยากจน ทั้งในเขตเมือง และในชนบท สามารถใช้ประโยชน์จาก World Wide Wed ต่างๆ ได้

การสำรวจต่างๆ พบว่า ชาวอเมริกัน 1 ใน 4 คน ไม่สามารถเข้าใช้บริการอินเตอร์เนตได้เลย คนในอเมริกาหลายล้านคน ไม่สามารถส่งอีเมลถึงแพทย์ ส่งใบสมัครงาน หรือเรียนหนังสือทางอินเตอร์เนต อย่างที่เรียกกันว่า Online ได้

รัฐสภาสหรัฐให้เวลาคณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม ของรัฐบาลกลาง จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ปี 2553 ในการเสนอแผนการที่จะทำให้ชาวอเมริกันทุกคน สามารถเข้าถึง Broadband Internet หรือ Internet ความเร็วสูงได้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG