ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องโรคมะเร็ง


นักวิจัยชั้นนำด้านโรคมะเร็งกล่าวว่า โรคนี้กำลังเป็นกันมากในประเทศกำลังพัฒนา และโรคมะเร็งหลายชนิด เกี่ยวโยงกับความยากจน ขณะเดียวกันสหภาพสากลต่อต้านโรคมะเร็งกล่าวว่า การใช้กลยุทธ์อย่างเช่นการฉีดวัคซีน และเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต จะสามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้หลายชนิด

ในโอกาสวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งโลก ตรงกับวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์นี้ สหภาพสากลต่อต้านโรคมะเร็ง เริ่มการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้นว่า การติดเชื้อ 9 ชนิด สามารถทำให้คนเรา เป็นโรคมะเร็งได้

ทุกๆ ปี แพทย์ตรวจพบผู้ที่เป็นโรคมะเร็งรายใหม่ๆ ราว 12 ล้านราย สหภาพสากลต่อต้านโรคมะเร็งรายงานว่า ในหมู่ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเหล่านั้น ราวร้อยละ 20 เกิดจากการติดเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย และพยากรณ์ว่า ภายในปี พศ. 2563 ผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่ๆ นี้ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัว ถ้าไม่มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว

ศาสตรจารย์ผู้หนึ่งกล่าวว่า โรคมะเร็งที่คนเป็นกันมาก 3 ชนิด คือมะเร็งตับ มะเร็งคอมดลูก และมะเร็งที่กระเพาะอาหารนั้น เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ทุกวันนี้เรามีวัคซีนบางชนิด อย่างเช่นวัคซีนป้องกันไวรัสที่ทำให้เป็นโรคตับอักเสบชนิดบี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พลโลกเป็นมะเร็งที่ตับ ปีละกว่า 5 แสนราย และว่าตอนนี้เราสามารถป้องกันมิให้คนเป็นมะเร็งที่คอมดลูกได้ อย่างน้อย 80% โดยการฉีดวัคซีนป้องกันเนื้องอกให้กับบรรดาเด็กหญิง

แต่มาตรการเหล่านี้ มีให้ใช้ในประเทศที่ร่ำรวยมั่งคั่งเท่านั้น เพราะมีผู้เข้าใจผิดคิดว่า มะเร็งเป็นโรคที่เกิดกับประชาชน ในประเทศร่ำรวยมั่งคั่ง

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG