ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปธน.บารัค โอบาม่า สนับสนุนให้รวมคนรักเพศเดียวกัน เข้ามาในการทหารของสหรัฐ


เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการทหารสหรัฐ สนับสนุนความต้องการของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่จะรวมคนรักเพศเดียวกันอย่างเปิดเผย เข้ามาในการทหารของสหรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นขัดแย้งกันอยู่

พลเรือเอก Mike Mullen ประธานคณะผู้บัญชาการทหารสหรัฐ แถลงเรื่องนี้ต่อคณะกรรมาธิการ ด้านกำลังรบของวุฒิสภาเมื่อวันอังคาร หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Robert Gates ประกาศการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาประเด็นเรื่องนี้ และเสนอแผนการที่เป็นทางการ

ตำแหน่งประธานคณะผู้บัญชาการทหารสหรัฐนั้น มีอิทธิพลมหาศาลในบรรดาเจ้าหน้าที่ทหาร และเป็นที่ปรึกษาทางทหารระดับสูงสุดของประธานาธิบดี

พลเรือเอก Mike Mullen ประธานคณะผู้บัญชาการทหาร ไม่เคยแสดงความคิดเห็นส่วนตัวมาก่อน ในเรื่องการรับคนรักเพศเดียวกัน หรือลักเพศอย่างเปิดเผยเข้ามาเป็นทหาร ดังนั้นคำแถลงสนับสนุนของเขาในเรื่องนี้ จึงมีความหนักแน่น เป็นที่สะดุดใจอย่างไม่คาดกัน เขากล่าวในการแถลงปากคำ ต่อคณะกรรมาธิการด้านกำลังรบของวุฒิสภาว่า เป็นความเชื่อส่วนตัวของเขาที่ว่า การยอมรับชาย และหญิงผู้รักเพศเดียวกัน เข้ามาเป็นทหารอย่างเปิดเผยนั้น จะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และเชื่อว่าทหารทั้งหลาย จะยอมรับการมีเพื่อนทหาร ที่เป็นคนรักเพศเดียวกันอย่างเปิดเผย และเขาสนับสนุนแผนการ ที่ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงขึ้น มาศึกษาพิจารณาเรื่องนี้ รวมทั้งวิธีการรับคนเหล่านี้เข้ามา ตลอดจนผลกระทบที่จะมีต่อความพร้อมทางทหาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Robert Gates กล่าวว่า คณะกรรมการซึ่งจะนำโดยทนายความใหญ่ ของกระทรวงกลาโหม และเจ้าหน้าที่ทหารระดับนายพล 4 ดาวหรือนายพลเอกกองทัพบกคณะนี้ จะศึกษาพิจารณาผลกระทบ ที่เรื่องนี้อาจมีต่อความเปลี่ยนแปลง ในกฏหมายว่าด้วยความมีประสิทธิภาพทางทหาร รวมทั้งผลกระทบที่จะมีต่อการรวมตัว เป็นหมวดหมู่ของหน่วยทหาร และประเด็นอื่นๆ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติงานของกำลังทหาร นอกจากนั้น จะพัฒนาวิธีการที่จะลด และจัดการผลกระทบในทางลบด้วย เป้าหมายสำคัญคือ การลดความสับสนยุ่งเหยิง และการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในกองทหาร โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่ในแนวหน้า

อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่า รัฐสภาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องนี้

ตามกฏหมายที่มีอยู่ขณะนี้นั้น ชายและหญิงรักเพศเดียวกันหรือคนลักเพศ จะเข้าเป็นทหารได้ หากเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ กฏหมายซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า "Don't Ask, Don't Tell" หรือ "ไม่ถาม ไม่บอก" นั้น ทหารอาจถูกปลดได้ หากผู้บัญชาการพบว่า เป็นคนลักเพศ ปีหนึ่ง ๆ มีทหารที่ถูกปลดราว 800 คนเพราะเรื่องนี้

ในการรับฟังการแถลงปากคำ ของคณะกรรมาธิการด้านกำลังรบ ของวุฒิสภาเมื่อวันอังคาร สมาชิกบางคนสนับสนุนแผนการนี้ วุฒิสมาชิก Carl Levin ประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้กล่าวว่า การเลิกนโยบายที่มีอยู่ จะช่วยปรับปรุงขีดความสามารถของการทหาร และสะท้อนพันธกรณี ในเรื่องการมีโอกาสเท่าเทียมกัน และเขาเห็นด้วย กับประธานาธิบดีโอบามา ที่กล่าวในการแถลงแสดงภาวะสหรัฐว่า รัฐบาลจะแก้นโยบายที่แบ่งแยกถือปฏิบัตินี้

ในบรรดาสมาชิกที่คัดค้านอย่างแข็งขันนั้น มีวุฒิสมาชิก John McCain แห่งพรรครีพับลิกัน ผู้เคยสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี แข่งกับประธานาธิบดีโอบามารวมอยู่ด้วย ส.ว. McCain ซึ่งเป็นทหารผ่านศึก ของกองทัพเรือกล่าวว่า นโยบายที่มีอยู่นั้น แม้จะไม่สมบูรณ์เพรียบพร้อม แต่ก็มีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาความตึงเครียด ระหว่างความต้องการของคนกลุ่มน้อย กับผลประโยชน์ในวงกว้างกว่า ของทหารซึ่งล้วนอาสาสมัคร เข้ามาทำงานในกองทัพทั้งหมด ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนยุ่งเหยิงขึ้นได้ และว่าในทัศนะของเขานั้น การเสนอเรื่องนี้มีขึ้นผิดเวลา ซึ่งจะทำให้มีความตึงเครียดมากขึ้น ต่อกองทัพ และจะทำให้มีความเสี่ยง ในด้านความมีประสิทธิภาพของทางการทหาร

อย่างไรก็ตาม ส.ว. McCain ยอมรับว่า คนรักเพศเดียวกัน ทำงานอย่างน่าชื่นชมในกองทัพสหรัฐ แต่เขากล่าวว่า กฏหมายที่มีอยู่ตอนนี้ ก็ทำให้คนเหล่านั้น สามารถทำงานโดยไม่มีความสับสนยุ่งเหยิงได้XS
SM
MD
LG