ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวเฮตินับล้านคนในต่างประเทศ มีโอกาสจะช่วยฟื้นฟูบูรณะประเทศได้ในระยะยาว


ขณะนี้มีชาวเฮติ ซึ่งทำงานและอาศัยอยู่ในต่างประเทศถึงราวสองล้านคน และราวห้าแสนคนอยู่ในสหรัฐ ซึ่งนายมาร์ค โจนส์อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไรซ ในนครฮิวสตันชี้ว่าคนเหล่านี้ที่ได้เปิดรับแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยในประเทศตะวันตกจะสามารถกลับไปช่วงสร้างประเทศในระยะยาวได้ หากประชาคมนานาชาติ ช่วยให้หลักประกัน เกี่ยวกับโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยในประเทศเฮติ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG