ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา หรือ CBO พยากรณ์ว่าภาวะการจ้างงาน จะกระเตื้องดีขึ้นอย่างช้าๆ


ขณะที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เตรียมแถลงแสดงภาวะสหรัฐครั้งแรก ท่านประธานาธิบดี เผชิญกับการพยากรณ์ ของนักวิเคราะห์ด้านงบประมาณของรัฐสภา ที่ว่าภาวะเศรษฐกิจไม่แจ่มใส ในวันอังคาร

สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา หรือ CBO พยากรณ์ว่าภาวะการจ้างงาน จะกระเตื้องดีขึ้นอย่างช้าๆ และเตือนว่าจะเกิดสถานการณ์ด้านการเงินระยะยาว ที่จะประคับประคองไว้ไม่อยู่ ในยามที่ภาวะหนี้สินพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ

ขณะที่รัฐสภาเตรียมตัวพิจารณางบประมาณปีหน้า ที่ท่านประธานาธิบดีเสนอมา ซึ่งจะมีการนำออกเปิดเผยในสัปดาห์หน้า ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแห่งรัฐสภาหรือ CBO ดักลาส เอลเมนดอร์ฟ เตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการว่างงาน ในอเมริกาไว้ว่า จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในปีนี้ และแสดงความคาดหมายว่าอัตราการว่างงาน จะไม่กลับไปสู่ระดับที่เคยเป็นมานาน คือห้าเปอร์เซ็นต์จนกว่าจะถึงปีพุทธศักราช 2557

CBO กะประมาณว่าการขาดดุลย์ ของงบประมาณของรัฐบาลอเมริกัน ในปีพุทธศักราช 2553 จะลดลงเหลือ 1.35 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวจากภาวะซบเซา อย่างรุนแรงนั้นต่อไปอย่างช้าๆ และในปีหน้าภาวะขาดดุลย์จะลดลงอย่างมาก โดยจะเหลือจำนวนเก้าแสนแปดหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

คุณดักลาส เอลเมนดอร์ฟ ผู้อำนวยการของ CBO กล่าวว่า การที่ภาวะขาดดุลย์ของงบประมาณจะกระเตื้องดีขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับการปล่อยให้การลดอัตราภาษี ซึ่งประกาศใช้เป็นกฎหมายสมัยนายจอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช เป็นประธานาธิบดีนั้นหมดอายุลงไป

เขาชี้ให้เห็นถึงเรื่องความไม่สมดุลย์ ระหว่างรายจ่ายและรายได้ของรัฐบาลอเมริกัน ซึ่งมีจำนวนมาก และเรื้อรังมานานโดยกล่าวเสริมว่า เศรษฐกิจนั้นอยู่บนเส้นทางที่ไม่อาจประคับประคองไว้ได้

เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า "สหรัฐเผชิญกับการไม่เชื่อมต่อกัน ระหว่างบริการที่ประชาชนคาดหวังว่า รัฐบาลจะจัดหามาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องสวัสดิการสำหรับชาวอเมริกันผู้สูงอายุ และรายได้จากภาษีอากร ที่พวกเขาเตรียมจะยื่นให้รัฐบาลนำมาใช้จ่าย ในการให้บริการเหล่านั้น และว่าจะต้องมีการแก้ไข ความไม่เชื่อมต่อกันดังกล่าว ถ้าหากสหรัฐต้องการหลีกเลี่ยง มิให้เกิดความเสียหายระยะยาวต่อเศรษฐกิจ และต่อความผาสุขของประชากร"

การที่ภาวะจ้างงานไม่แจ่มใส และความหวาดเกรง เกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของภาวะขาดดุลย์ ด้านงบประมาณเป็นปัญหาสำคัญ ที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามาเผชิญ ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอเมริกันกลางสมัย ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้

ท่านประธานาธิบดี เผชิญกับการต่อต้านของฝ่ายพรรครีพับลิกัน อย่างต่อเนื่องและคาดกันว่า ท่านประธานาธิบดีจะใช้โอกาส ที่ท่านแถลงแสดงภาวะสหรัฐนี้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จ ของโครงการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ในขณะที่ยอมรับว่า ความก้าวหน้าจนถึงขณะนี้ยังไม่รวดเร็วเป็นที่น่าพอใจ

ประธานาธิบดีบารัค โอบามาจะเสนอให้ตรึงรายจ่าย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐบาลอเมริกัน ไว้เป็นเวลาสามปี เพื่อช่วยควบคุมมิให้ภาวะขาดดุลย์ ของงบประมาณเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลอเมริกันเชื่อมั่นว่า จะช่วยให้ประหยัดเงิน ได้สองแสนห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสิบปี ผู้อำนวยการของ CBO ดักลาส เอลเมนดอร์ฟกล่าวว่า เรื่องนั้นเป็นการก้าวย่างไปถูกทิศทาง แต่เป็นการก้าวย่างที่สั้น ไปสู่การควบคุมภาวะขาดดุลย์ของงบประมาณเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG