ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วุฒิสมาชิกจิม เวบบ์ เปิดรับฟังการแถลงข้อมูล เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ ต่อประเทศในเอเชีย


เมื่อวันพฤหัสในสัปดาห์ที่แล้ว วุฒิสมาชิกจิม เวบบ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการ กิจการเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก ของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐ ได้เปิดรับฟังการแถลงข้อมูล เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ ต่อประเทศในเอเชีย โดยมีนายเคิร์ท แคมเบิล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ร่วมให้ถ้อยแถลงด้วย โดยวุฒิสมาชิกจิม เวบบ์ ตั้งประเด็นไว้ ว่านโยบายของสหรัฐต่อรัฐบาลต่างๆ ในเอเชียนั้น จะต้องคงเส้นคงวา หนักแน่น และสามารถคาดการณ์ได้

วุฒิสมาชิกจิม เวบบ์ ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีภูมิภาคอื่นใดของโลก ที่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐ จะมีความขัดกันในตัวเองเหมือนในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องทำความเข้าใจ กับหลักการพื้นฐานต่างๆ ซึ่งผลักดันนโยบายเหล่านี้ รวมทั้งเพื่อศึกษาเปรียบเทียบดูว่า นโยบายของสหรัฐต่อประเทศต่างๆ ในเอเชียนี้ มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเอเชีย และต่อโลกอย่างไร

วุฒิสมาชิกจิม เวบบ์กล่าวด้วยว่า เรื่องการส่งเสริมสิทธิพื้นฐานของบุคคล และการสนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยนั้น ยังคงเป็นหลักการสำคัญสำหรับแนวหน้าของสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม วุฒิสมาชิกจิม เวบบ์ได้ชี้ว่า นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐนั้น มักมีที่มาจากมาตรฐาน หรือพื้นฐานที่ขัดแย้งกันเอง และเป็นเครื่องกำหนดกรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆ หรือรัฐบาล และระบอบการปกครองที่ต่างกันไปในเอเชีย และลักษณะความสัมพันธ์เหล่านี้ก็มักจะพัฒนาก่อตัวขึ้นตามลำดับขั้น แบบค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงเวลานานหลายสิบปี หรืออาจจะนับร้อยปี โดยมักมีพลังขับดันมาจากสงคราม จากรูปแบบการปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ หรือจากความจำเป็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG