ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลสำรวจชี้ คนอเมริกันมากกว่าครึ่ง ไม่พอใจการทำงานของตน


ผลการสำรวจใหม่ แสดงว่า คนอเมริกันที่ทำงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่พอใจในงานของตน เรื่องนี้นับว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับนายจ้างทั้งหลาย เพราะความไม่พึงพอใจของคนทำงาน อาจยังผลเสียต่อความสามารถ ในการผลิตหรือจำกัดความคิดสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ

รายงานผลการสำรวจใหม่ในสหรัฐ ระบุว่า ความพอใจในงานที่ทำอยู่ของคนอเมริกัน อยู่ในระดับต่ำสุดในเวลานานกว่า 20 ปี

คณะกรรมการ Conference Board ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจอิสระ ที่ทำงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจให้บริษัท และผู้บริหารทั้งหลายทั่วโลกเสนอรายงานนี้ โดยจัดทำจากการสำรวจครัวเรือนในสหรัฐ 5,000 ครัวเรือน ผลการสำรวจพบว่า เพียง 45.3% ของคนทำงานทั้งหมดที่สำรวจบอกว่า พอใจงาน เทียบกับ 61% ในปี 2530 และความไม่พอใจนั้นลดลงในหลายๆ ด้านของชีวิตการทำงาน รวมทั้งความกระตือรือล้นสนใจในงาน การติดต่อทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน การเดินทางไปกลับ และความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่เพิ่งเข้าตลาดงาน หรือลูกจ้างพนักงานที่ใกล้เกษียณ ไม่มีความสุขในงานที่ทำอยู่

ผลการสำรวจนั้น พบว่า ที่น่าสังเกตคือ กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่สุด เป็นผู้ที่ไม่มีความสุขในการทำงานมากที่สุด มีเพียงราว 35% ของคนทำงานวัยต่ำกว่า 25 ปี ที่บอกว่า พอในงานที่ทำอยู่ และคนรุ่น Baby Boomers (หรือคนรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นช่วงที่มีคนเกิดมากเป็นประวัติการณ์) ซึ่งใกล้เกษียณก็รู้สึกไม่ต่างกันนัก ขณะที่ย้อนไปเมื่อราว 20 ปีก่อน คนรุ่น Baby Boomers มากกว่า 50% พอใจในงานของตน ส่วนกลุ่มที่มีความพอใจกับงานมากที่สุด ในการสำรวจนี้ อยู่ในวัย 25 – 34 ปี ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า คนรุ่นนี้เห็นว่ามีโอกาสที่จะเลื่อนฐานะขยับขยาย ขณะที่คนรุ่น Baby Boomers เริ่มเกษียณจากงาน

สำหรับเหตุผลของความไม่พอใจนั้น รายงานการสำรวจของ Conference Board พบว่า มีสาเหตุทางด้านเศรฐกิจ อย่างเรื่อง ค่าจ้างเงินเดือน นโยบายการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และนโยบายเงินเพิ่มสมนาคุณพิเศษ หรือโบนัสรวมอยู่ด้วย

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของผลประโยชน์อื่นๆ เช่น นโยบายด้านการหยุดพักผ่อน ความยืดหยุ่นของเวลาทำงาน และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่นการรับรู้ยกย่องผลงาน กระบวนวิธีพิจารณาผลงาน ปริมาณงาน ความสมดุลย์ในชีวิตทำงาน ช่องทางในการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ และศักยภาพในความก้าวหน้าในอนาคต เหล่านี้ ล้วนได้คะแนนต่ำสำหรับระดับความพึงพอใจในงาน

พอเศรษฐกิจหดตัว และอัตราคนว่างงานสูงขึ้น อาจนึกกันว่า คนที่ยังมีงานทำจะพอใจในงาน แต่อาจารย์คณะบริหารที่มหาวิทยาลัย Yale บอกว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้น อาจารย์ Ian Ayers กล่าวว่า ในบางกรณี คนทำงานรู้สึกว่าตัวเองถูกล็อค หรือถูกปิดกั้นไว้กับงานนั้น เขากล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่จะต้องสร้างบรรยากาศที่ที่ทำงานให้กลับคึกคักขึ้นมาใหม่ คนทำงานตามวิชาชีพทุกคน อาจจัดทำประวัติการทำงานเพิ่มเติมให้ทันสมัยขึ้น เลิกผลัดวันประกันพรุ่งแผนการทำธุรกิจต่างๆ

เขากล่าวว่า สิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และความน่าเชื่อถือ เป็นกุญแจสำคัญ ที่จะทำให้ลูกจ้างพนักงานยังคงให้ความสำคัญแก่งาน และมุ่งมั่นทำงานต่อไปด้วยความพอใจ

ในทัศนะของผู้ทำงานวิจัยและเสนอรายงานนี้ ลูกจ้างทั้งหลายที่ได้รับแรงจูงใจ มักจะมีความพอใจในการทำงานมากกว่า

Lynn Franco ผู้ร่วมเสนอรายงานนี้ กล่าวว่า ความสนใจในงานเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะทำให้คนมีความพอใจในการทำงานต่อไป และว่าสิ่งจูงใจ อย่างการได้รับมอบหมายงานแบบหมุนเวียนสับเลี่ยน ซึ่งจะเป็นการท้าทายไม่จำเจ และสร้างความกระตือรือล้นให้คนทำงาน การสื่อสารทำความเข้าใจของคนทำงานทุกระดับ เพื่อว่าทุกคนจะมีความรู้สึกว่า มีส่วนในสิ่งต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในที่ทำงาน และรู้สึกว่าความเห็นของตนมีความสำคัญ ที่จะทำให้ได้ผลงานออกมาดีขึ้น

ผู้เสนอรายงานนี้หวังว่า ผลการสำรวจของ Conference Board จะช่วยให้บรรดานายจ้างให้ความสนใจมากขึ้น ในเรื่องความไม่พอใจของคนทำงาน และพยายามปรับเปลี่ยนแก้ไข เพื่อให้เกิดความสุขความสบายใจ และความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย.


XS
SM
MD
LG