ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานของรัฐบาลจีนคาดว่าอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า ผู้ชายจีนราว 24 ล้านคนจะไม่มีภรรยา


หนังสือพิมพ์ Global Times ในประเทศจีนอ้างอิงรายงานจากสำนักสังคมศาสตร์จีน ที่ระบุถึงความไม่สมดุลในหมู่เด็กเกิดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นปัญหาสำคัญ ด้านประชากรในอนาคตสำหรับประเทศจีน ที่เวลานี้มีจำนวนประชากรทั้งหมดราว 1 พัน 3 ร้อยล้านคน

รายงานบอกว่า สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้จีนมีประชากรชายมากกว่าหญิงก็คือ การทำแท้งแบบเลือกเพศเด็ก โดยเฉพาะในเขตชนบทห่างไกล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก นโยบายควบคุมจำนวนประชากรของรัฐบาลจีน ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1979 โดยกำหนดให้ครอบครัวชาวจีนส่วนใหญ่ มีลูกได้เพียงคนเดียว แต่ยังมีข้อยกเว้นสำหรับครอบครัวเกษตรกรในชนบท หรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ คาดกันว่านโยบายดังกล่าว สามารถคุมกำเนิดประชากรจีนได้ถึง 400 ล้านคน ตั้งแต่เริ่มประกาศใช้

ตามค่านิยมของคนจีนนั้น มักจะชื่นชม และต้องการลูกผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะเชื่อกันว่า ในอนาคต ผู้ชายจะสามารถทำงานหาเงินได้มากกว่า และเป็นผู้ดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่า ในขณะที่ผู้หญิงนั้น พอแต่งงานแล้ว ก็จะออกเหย้าออกเรือนไปอยู่บ้านสามี เมื่อประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการอัลตร้าซาวน์ที่สามารถดูเพศเด็ก ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จึงทำให้พ่อแม่ชาวจีนจำนวนมากขึ้น ที่มักจะทำแท้งเมื่อทราบว่าได้ลูกสาว หนังสือพิมพ์จีนระบุว่า การทำแท้งแบบเลือกเพศเด็กนี้ ส่งผลให้ปัจจุบัน อัตราส่วนผู้ชายต่อผู้หญิงในประเทศจีนนั้น ค่อนข้างแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยตัวเลขเมื่อปี 2005 ชี้ว่า มีเด็กผู้ชายจีนราว 119 คน ต่อเด็กผู้หญิง 100 คน และในบางพื้นที่มีอัตราส่วนเด็กเพศชายสูงถึง 130 คน ต่อผู้หญิง 100 คน ซึ่งนั่นจะส่งผลให้ในอีกราว 10 ปีข้างหน้า ผู้ชายจีนจะมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงจีนถึง 24 ล้านคน

Global Times รายงานคำกล่าว ของคณะกรรมการด้านประชากร และการวางแผนครอบครัวว่า การที่มีประชากรชายมากกว่าหญิงนี้ นำไปสู่การขยายตัวของปัญหาการแย่งชิง หรือลักพาตัวผู้หญิง รวมทั้งปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ที่ผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงอย่างชัดเจน ตลอดจนปัญหาการแต่งงานอย่างผิดกฎหมาย และการบังคับขืนใจ ให้ผู้หญิงไปเป็นโสเภณีในบางพื้นที่ด้วย

ในขณะเดียวกัน คุณหวัง กวงซู นักวิจัยชาวจีนชี้ว่า ความแตกต่างของจำนวนชายหญิงนี้ ทำให้ผู้ชายจีนที่ยิ่งมีรายได้น้อย ก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่จะมีคู่ครอง และอายุของคู่แต่งงาน ก็จะยิ่งห่างกันมากขึ้น ในขณะที่นักวิจัยอีกผู้หนึ่งระบุว่า ผู้ชายจีนในเขตชนบทที่ยากจน อาจจะต้องแต่งงานช้าลง และหากอายุก้าวผ่านหลัก 40 ปีไปแล้ว โอกาสแต่งงานก็เรียกได้ว่ายากอย่างยิ่ง จนอาจต้องอยู่เป็นโสดทนเหงา ว้าเหว่ไปตลอดชีวิตก็เป็นได้


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG