ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานฉบับใหม่ของ FAO เกี่ยวกับทุ่งหญ้า ที่มีศักยภาพในการควบคุมภาวะโลกร้อน


รายงานฉบับใหม่จากองค์การอาหาร และการเกษตรสหประชาชาติระบุว่า ทุ่งหญ้ามีศักยภาพในการควบคุมภาวะโลกร้อน ด้วยการดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้

รายงานยังบอกด้วยว่า การใช้หรือจัดสรรผืนดินอย่างเหมาะสมนั้น สามารถช่วยเหลือประชากรโลกได้ราว 1 พันล้านคนที่ต้องพึ่งพาการปศุสัตว์ได้

รายงานของสหประชาชาติบอกว่า การจัดสรรผืนดิน ที่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าเสี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ทุ่งหญ้านั้น มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากกว่าป่าไม้เสียอีก

และนอกจากจะช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอน ลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิตในที่ดิน เพื่อการเกษตร ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารได้อีกด้วย

คุณ Constance Neely ผู้จัดทำรายงานดังกล่าว อธิบายว่า ทุงหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์นั้น เป็นพื้นที่การเกษตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีดินที่มีส่วนผสมของคาร์บอนปริมาณมหาศาล จึงสามารถช่วยบรรเทาปัญหา การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปพร้อมๆ กับการพัฒนาการดำรงชีพ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้

ปัจจุบัน ทุ่งหญ้าทั่วโลกกินอาณาเขตราว 30% ของผืนดินทั้งหมดบนโลก ในส่วนที่ไม่มีน้ำแข็งปกคลุม และคิดเป็นพื้นที่ราว 70% ของที่ดินทางการเกษตรทั้งหมด แต่ความต้องการเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนมปริมาณมหาศาล ทำให้ต้องมีการเลี้ยงปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น และนั่นคือสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดการเสื่อมสลาย หรือการทำลายผืนดินที่เป็นทุ่งหญ้า อย่างไรก็ตาม คุณ Neely บอกว่าหากมีการจัดการด้านการปศุสัตว์ที่ดี สัตว์เหล่านั้น ก็อาจสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ผืนดินและทุ่งหญ้าได้เช่นกัน

ผู้เขียนรายงานของสหประชาชาติผู้นี้ระบุว่า บรรดาปศุสัตว์อาจสร้างประโยชน์ได้ 3 ประการ หนึ่งคือกีบเท้าของสัตว์ที่เดินย่ำตามทุ่งหญ้า ได้ทำให้หน้าดินแตกออก น้ำฝนจึงซึมผ่านลงสู่ดินชั้นล่างได้มากขึ้น สองคือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยธรรมชาติจากมูลสัตว์ และสามคือปัสสาวะของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งสามารถช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินได้เช่นกัน

รายงานฉบับนี้แนะนำว่า ควรมีการนำแผนการจัดสรร หรือใช้ประโยชน์จากทุงหญ้าที่กล่าวมานั้นราว 5-10% เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแยกก๊าซคาร์บอนภายในปี 2020 ซึ่งอาจจะช่วยให้กักเก็บก๊าซ ที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจกได้ราว 184 ล้านเมตริกตันต่อปี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG