ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การออกกำลังกาย อาจช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง


การออกกำลังกาย มีประโยชน์หลายอย่าง รวมถึงการช่วยให้สุขภาพของหัวใจร่วมหลอดเลือด แข็งแรงขึ้นช่วยให้ควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีขึ้น และช่วยลดโอกาสที่คนจะเป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

นักวิจัยพบด้วยว่า การออกกำลังกายช่วยลดภาวะซึมเศร้า ขณะนี้ผลการวิจัยครั้งใหม่พบว่า การออกกำลังกาย ช่วยให้ผู้สูงอายุ มีความคิดอ่านคล่องตัวขึ้น นอกจากนี้การออกกำลังกาย อาจช่วยป้องกัน มิให้กระบวนการรับรู้เสื่อมลงได้ด้วย

เห็นได้ชัดว่า การสูญเสียความทรงจำ และการที่คิดอะไรไม่ค่อยออก เป็นลักษณะอาการอย่างหนึ่ง ของความชราภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคน กลัวเหลือเกิน ขณะที่พวกเขาแก่ตัวลง เป็นเรื่องจริงที่ว่า ผู้สูงอายุจำนวนมาก จำอะไรไม่ได้ เมื่อถึงอายุ 80 ปี ราวร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ จะสูญเสียความทรงจำบางส่วนไป

แต่คุณ Lora Baker แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันกล่าวว่า การออกกำลังกาย สามารถชะลอการสูญเสียความทรงจำได้ การออกกำลังกายนี้สามารถช่วยบำบัดโรค ที่สามารถช่วยบำบัดโรคที่มักจะมากับการสูญเสียความทรงจำ และว่า ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โดยที่ไม่มีการควบคุมเป็นเวลานานๆ จำให้พวกเขาเสี่ยงอันตรายมากยิ่งขึ้น การออกกำลังกาย ช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแบบที่ 2 หรือก่อนที่จะเป็นโรคเบาหวานแบบที่ 2 นั้น ถ้าพวกเขาออกกำลังกายเป็นประจำ ให้สภาพการณ์ผันกลับไปอีกทางหน่งได้

คุณ Lora Baker ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่การออกกำลังกาย มีต่อความทรงจำ โดยทดสอบในหมู่ผู้สูงอายุราว 30 คน ผู้กำลังได้รับการบำบัดรักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่นครซีแอตเติ้ล อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนนั้น ความทรงจำเสื่อมเล็กน้อย คุณ Lora แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับฝึกสอนให้ออกกำลังกาย ยืดแข้งยืดขาแบบธรรมดาๆ ซึ่งไม่มีการออกกำลังกายแบบหักโหม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้น ได้รับการฝึกให้ออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิก ซึ่งทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนั้น เป็นเวลา 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณ Lora Baker กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ซึ่งกระตุ้นการทำงานของหัวใจ และปอดนั้น มีความสามารถในการเพ่งความสนใจ การเอาใจใส่ และมีสมาธิดีขึ้น ความสามารถเหล่านี้ เรียกว่ากิจการด้านการทำงานของผู้บริหาร ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมวิธีนี้ จะสามารถแบ่งความเอาใจใส่ได้อย่างไร?

หลังจากเวลาผ่านไป 6 เดือน คุณ Lora รู้สึกแปลกใจที่พบว่า ความทรงจำของสตรีนั้น กระเตื้องดีขึ้นมากกว่าของฝ่ายชาย นอกจากนี้คุณ Lora ยังวัดระดับฮอร์โมนความเครียดในเลือด ของบรรดาอาสาสมัคร และพบว่า ระดับคอร์ติโซลในเลือดฝ่ายหญิง ลดลงมากกว่าของฝ่ายชาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน

คุณ Lora Baker กล่าวว่า จะศึกษาแบบนี้ซ้ำอีกในหมู่ผู้สูงอายุต่อไปอีก และดูว่าการไหลของโลหิตไปยังสมองของพวกเขา อาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อันเป็นผลมาจากการออกกำลังกาย

ผลการวิจัยของคุณ Lora Baker ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร The Archiver Of Neurology


XS
SM
MD
LG