ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐ พัฒนาวิธีการใหม่ เพื่อช่วยระงับอาการของโรคพาร์คินสัน


นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐพัฒนาวิธีการใหม่ ในการช่วยระงับอากัปกิริยาผิดปกติในสมอง ที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคลมชัก หรือโรค Parkinson's ให้สงบลง เทคนิควิธีการใหม่นี้ ใช้แสงเลเซอร์เป็นสิ่งกระตุ้นสารโปรตีนชนิดพิเศษ ที่ฝังอยู่ในส่วนสำคัญ ๆ ของสมอง

นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT พัฒนาเทคนิควิธีการที่เรียกว่า "Neural Super Sillencers" ที่ทำให้อากัปกิริยาผิดปกติในสมอง ที่เกี่ยวโยงกับการเป็นโรคบางชนิดให้สงบลง โดยใช้ genes หรือเชื้อพันธุ์ที่พบในเชื้อเห็ดรา และเชื้อแบคทีเรียบางอย่าง

Genes หรือเชื้อพันธุ์ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Arch และ Mac เป็นตัวสร้างสารโปรตีนที่ไวต่อแสง ซึ่งช่วยให้อินทรีย์สารต่างๆ แปลงแสงให้เป็นพลังงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ แต่เมื่อใส่ genes ดังกล่าวเข้าไปในสมอง เซลประสาทจะถูกปรับแปลง ทำให้สามารถจัดแจงสารโปรตีนไวแสงเหล่านั้น ไดัด้วยลำแสงเลเซอร์ และทำให้เซลสมองที่ถูกก่อกวนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคลมชัก โรคพาร์กินซันส์ และอาการเจ็บปวดเรื้อรังต้างๆ ให้สงบลงได้

นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน MIT ศึกษาพบว่า คลื่นลำแสงเลเซอร์อาจทำให้เซลประสาทที่มี genes เหล่านี้อยู่สามารถทำงานหรือหยุดทำงานได้ อาจารย์ Ed Boyden ผู้สอนเรื่องสมองและการรับรู้ที่ MIT หัวหน้าคณะวิจัยที่เสนอรายงานนี้ กล่าวว่า หากสามารถควบคุมเซลประสามเหล่านี้ ให้หยุดทำงานที่ทำให้เกิดอากัปกิริยาผิดปกติได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้ว ก็จะทำให้กลไกของเซลประสาทที่ผิดปกตินั้น หยุดทำงาน โดยมีผลข้างเคียงน้อยกว่า การปล่อยให้สมองทั้งหมดถูกสารตัวยาต่างๆ ที่ใช้ในการบำบัด

อาจารย์ Ed Boyden กล่าวว่า แสงเลเซอร์กระตุ้นเซลสมอง ที่ปรับแปลงด้านพันธุกรรม ลดอากัปกิริยาในสมอง และหยุดยั้งเซลสมองจากการทำงานผิดปกติ เขากล่าวว่า จากการศึกษานี้แสดงว่า เราสามารถนำแสงเลเซอร์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำให้เซลสมองที่เกิดอาการผิดปกตินั้น สงบลงได้ และเมื่ออาการสงบลง ก็ปิดสวิทซ์ไฟ เซลสมองก็จะกลับทำงานตามปกติ

อาจารย์ Ed Boyden กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจภาวะเซลสมองบางส่วนได้ โดยการใช้อีเล็กโทรดส์ หรือการต่อขั้วไฟฟ้าแบบเดียวกับที่ใช้กันมาเกือบ 100 ปีแล้ว และนำมาใช้สังเกตการณ์สมอง และส่งคลื่นแสงกระตุ้นในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะ ในการระงับอาการผิดปกติในสมองตอนนั้น

ขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ กำลังพยายามพัฒนาระบบตอบสนองโดยธรรมชาติ ที่จะทำงานเมื่อเซลสมองเริ่มถูกกระตุ้นมากผิดปกติ อย่างในกรณีผู้ที่เป็นโรคลมชัก และกำลังเริ่มการทดสอบ การตรวจวัดที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ที่ MIT กำลังเริ่มทดลองการใช้สารโปรตีนไวแสง ในการระงับสงบอากัปกิริยาผิดปกติในสมองลิงใหญ่ และแม้จะยังอีกนานกว่าจะนำเทคนิควิธีการนี้มาใช้กับคน แต่นักวิจัยอื่นๆ กำลังใช้วิธีการนี้ในการพัฒนายาใหม่ และปรับปรุงยาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

รายงานนี้ลงพิมพ์ในวารสาร Nature ฉบับล่าสุด


XS
SM
MD
LG