ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของแนวหินปะการัง ที่มีต่อระบบนิเวศน์


ผลการวิจัยครั้งใหม่ ที่นำออกเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด เกี่ยวกับบทบาทของแนวหินปะการัง ซึ่งเป็นระบบนิเวศน์ที่ละเอียดอ่อนหลากหลาย และสวยงาม

แนวหินปะการังหลายแห่งในโลก โดนคุกคามจากหลายสิ่งหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องที่น้ำในมหาสมุทร มีลักษณะเป็นกรด และสกปรกเป็นพิษด้วย

คุณวุลฟ์กัง คีสลิ่ง แห่งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวว่าบรรดานักนิเวศน์วิทยา วิตกห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น เพราะว่า แนวหินปะการังมีบทบาทสำคัญ ในด้านระบบนิเวศน์ของมหาสมุทร

คุณวุลฟ์กัง คีสลิ่งกล่าวว่า แนวหินปะการัง สำคัญต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล เพราะเป็นถิ่นที่มีปลานับพันๆ ตัว เป็นต้น ลูกปลาเติบโตตามบริเวณเหล่านี้ บริเวณดังกล่าวยังมีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่นับล้านๆ ชนิด เพราะฉะนั้นแนวหินปะการังจึงมีความสำคัญ ทางนิเวศน์วิทยา ต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลในเขตร้อน

ทัศนะของคนทั่วๆ ไป มีว่าที่แนวหินปะการัง มีสัตว์น้ำนานาชนิด มาอาศัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีซอกมุมที่ปลาสามารถซ่อนตัวให้พ้นจากสัตว์ ที่จับปลากินเป็นอาหารได้ แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่ที่สัตว์พันธุ์ใหม่ๆ จะวิวัฒนาการ

คุณวุลฟ์กังเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ เมื่อเขาศึกษาประวัติด้านวิวัฒนาการ หลังจากไดโนเสาจำนวนมากมาย สูญพันธุ์มหาศาลเมื่อ 65 ล้านปีมาแล้ว

การสูญพันธุ์ของไดโนเสา ทำให้เกิดสัตว์พันธุ์ใหม่ๆ ช้าลง

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

ผลการวิจัยครั้งใหม่ ที่นำออกเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด เกี่ยวกับบทบาทของแนวหินปะการัง ซึ่งเป็นระบบนิเวศน์ที่ละเอียดอ่อนหลากหลาย และสวยงาม

แนวหินปะการังหลายแห่งในโลก โดนคุกคามจากหลายสิ่งหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องที่น้ำในมหาสมุทร มีลักษณะเป็นกรด และสกปรกเป็นพิษด้วย

คุณวุลฟ์กัง คีสลิ่ง แห่งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวว่าบรรดานักนิเวศน์วิทยา วิตกห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น เพราะว่า แนวหินปะการังมีบทบาทสำคัญ ในด้านระบบนิเวศน์ของมหาสมุทร

คุณวุลฟ์กัง คีสลิ่งกล่าวว่า แนวหินปะการัง สำคัญต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล เพราะเป็นถิ่นที่มีปลานับพันๆ ตัว เป็นต้น ลูกปลาเติบโตตามบริเวณเหล่านี้ บริเวณดังกล่าวยังมีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่นับล้านๆ ชนิด เพราะฉะนั้นแนวหินปะการังจึงมีความสำคัญ ทางนิเวศน์วิทยา ต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลในเขตร้อน

ทัศนะของคนทั่วๆ ไป มีว่าที่แนวหินปะการัง มีสัตว์น้ำนานาชนิด มาอาศัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีซอกมุมที่ปลาสามารถซ่อนตัวให้พ้นจากสัตว์ ที่จับปลากินเป็นอาหารได้ แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่ที่สัตว์พันธุ์ใหม่ๆ จะวิวัฒนาการ

คุณวุลฟ์กังเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ เมื่อเขาศึกษาประวัติด้านวิวัฒนาการ หลังจากไดโนเสาจำนวนมากมาย สูญพันธุ์มหาศาลเมื่อ 65 ล้านปีมาแล้ว

การสูญพันธุ์ของไดโนเสา ทำให้เกิดสัตว์พันธุ์ใหม่ๆ ช้าลง

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

XS
SM
MD
LG