ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สรุปรายละเอียดข้อตกลง หรือของการประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกน


การประชุมครั้งสำคัญของสหประชาชาติ เรื่องสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงโคเปนฮาเกนเป็นเวลา 2 สัปดาห์เสร็จสิ้นลงในวันเสาร์ โดยมีข้อตกลง "Copenhagen Accord" ที่ไม่มีข้อผูกพันออกมา แม้ว่าข้อตกลงนั้น จะไม่มีขั้นตอนการดำเนินงานเป็นชิ้นเป็นอัน ในการรับมือกับสภาพโลกร้อน และไม่ได้ผลตามความคาดหวังของหลายฝ่าย แต่ก็เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ สำหรับความร่วมมือกัน ระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจน

ประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา ซึ่งนำในการไกล่เกลี่ยให้มีข้อตกลงนั้น กล่าวว่า ประเทศร่ำรวยกับประเทศกำลังพัฒนา ได้บรรลุความตกลงที่มีความสำคัญ และเป็นความก้าวหน้าอย่างที่ไม่มีมาก่อน ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เศรษฐกิจใหญ่ๆ มาร่วมกันรับความรับผิดชอบ ที่จะทำงานรับมือกับภัยคุกคาม จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ข้อตกลงที่ประธานาธิบดีสหรัฐบารัค โอบามา กับประเทศจีนและอีกหลายประเทศไกล่เกลี่ย ให้มีขึ้นในช่วงสุดท้ายของการประชุมในวันศุกร์นั้น เสนอให้จัดตั้งโครงการความช่วยเหลือ แก่ประเทศยากจนในการเตรียมรับสภาพการณ์ แม้จะมีข้อเสนอให้มีการลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลงเป็นปริมาณมาก แต่ก็ไม่ได้มีกำหนดกฏเกณฑ์ใดๆ ให้ประเทศต่างๆ ทำตามนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเจรจากันต่อไปในปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนั้น กำหนดให้ประเทศต่างๆ เสนอรายการการดำเนินงาน ในการลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และระบุปริมาณ และยินยอมให้มีการตรวจสอบได้

บรรดาประเทศที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ๆ เสนอแผนการที่จะลดการก่อให้เกิดก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่การประชุมนี้จะเริ่มขึ้น

แม้ข้อตกลงนี้ ยังห่างไกลจากสิ่งที่บรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเทศกำลังพัฒนาเรียกร้อง แต่ก็บ่งชี้ว่า ประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจน พร้อมที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในเรื่องนี้

ประเทศกำลังพัฒนา ตกลงที่จะเสนอรายงานทุกๆ 2 ปีเกี่ยวกับการดำเนินงาน ประเทศร่ำรวยจะให้ทุนช่วยเหลือประเทศยากจนปีละ 10,000 ล้านดอลล่าร์ สำหรับโครงการ 3 ปีในการเตรียมรับผลกระทบ จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาพลังงานสะอาด และตั้งเป้าหมายระดมทุนปีละ 100,000 ล้านดอลล่าร์ภายใน 10 ปีข้างหน้า สำหรับการปรับตัวเพื่อรับสภาพการณ์

กำหนดต่อไป สำหรับการบรรลุความตกลง และทำสันธิสัญญาเรื่องนี้ จะเป็นในการประชุมของสหประชาชาติ ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในปีหน้า


XS
SM
MD
LG