ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กระทรวงเกษตรสหรัฐสนับสนุนโครงการแปลงแก๊สเมเทน จากมูลปศุสัตว์เป็นพลังไฟฟ้า


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสหรัฐ ประกาศระหว่างการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศโลกที่กรุงโคเปนเฮเกนว่า จะร่วมมือกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ของสหรัฐ เพื่อลดแก๊สเรือนกระจก เช่นคาร์บอนไดออกไซด์และเมเทน จากการทำฟาร์มลง 25 % ภายในปี 2020 ขณะนี้ภาคการเกษตรของสหรัฐมีส่วนในการปล่อยแก๊สเรือนกระจกในระดับ 7 %

โครงการดังกล่าวของกระทรวงเกษตรสหรัฐ จะมุ่งส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ใช้เครื่องมือย่อยสลายมูลจากวัวหรือสุกร เพื่อเก็บกักแก็สเมเทน ไม่ให้แพร่กระจายออกไปในอากาศ และแก๊สดังกล่าวจากฟาร์มแต่ละแห่ง จะสามารถนำไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านได้ราว 200 หลังคาเรือน ในขณะนี้มีเกษตรกรอเมริกัน ที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวอยู่เพียงแค่ราว 2% เท่านั้น

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG