ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ธนาคารการลงทุน เพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของอังกฤษ อาจมีขึ้นในเร็ววันนี้


อังกฤษอาจจะมีธนาคารการลงทุน เพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในเร็ววันนี้ หากข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอังกฤษ ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ทั้งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและบรรดาองค์กรธุรกิจต่างสนับสนุนแนวคิดนี้ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มการลงทุนด้านพลังงานสะอาด และการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอังกฤษ Alistair Darling เสนอแนวคิดธนาคารการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอร่างงบประมาณฉบับใหม่ ธนาคารดังกล่าวจะทำหน้าที่ให้เงินทุนสำหรับโครงการธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนในระดับต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น กลุ่ม Greenpeace ชอบใจกับแนวคิดนี้ โดยบอกว่า รัฐบาลอังกฤษ จำเป็นต้องมีธนาคารที่ทำหน้าที่สนับสนุน การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะนี้

คุณ Robin Oakley ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของกลุ่ม Greenpeace กล่าวว่า หากเป็นธนาคารที่มุ่งเป้าหมายไปที่อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม หากเป็นธนาคารที่เดินไปในแนวทางที่ถูกต้องและให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ก็ถือเป็นก้าวย่างที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธะผูกพันแท้จริง ของรัฐบาลอังกฤษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมา รัฐบาลอังกฤษได้ให้คำมั่นว่าจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจก และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องมีการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และโครงการที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนระดับต่ำ ซึ่งคุณ Oakley เชื่อว่าธนาคารการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมในด้านนี้ได้

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ Greenpeace กล่าวว่า ความสำเร็จจะสามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการกำหนดเป้าหมาย และการเข้าร่วมลดปริมาณก๊าซที่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจเข้าใจว่าต้องทำอะไร ในขณะเดียวกันก็มีการเกื้อหนุนของภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการลงทุนอย่างถูกต้องในเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

องค์กรธุรกิจหลายแห่งในอังกฤษ ต่างได้รับการส่งเสริมจากข้อเสนอที่ว่านี้ คุณ Nick Mabey ผู้ก่อตั้งบริษัท E3G องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ภาคธุรกิจ ให้ความเห็นว่า หากธนาคารการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งสำเร็จ น่าจะมีเงินทุนจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นมาก สำหรับใช้ในโครงการที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

คุณ Mabey ระบุว่าจำเป็นต้องมีเงินลงทุนมูลค่าราว 8 แสนล้านปอนด์หรือราว 1,200,000 ล้านดอลล่าร์ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ ในอังกฤษเพื่อรองรับเป้าหมาย ด้านการเลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในช่วง 20 ปีข้างหน้า และสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการส่งเสริมด้านกฎหมายจากรัฐบาลอังกฤษ

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลอังกฤษได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่เรียกว่า Infrastructure UK ขึ้นมาทำหน้าที่ควบคุมดูแลธนาคารการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย และหากธนาคารการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ว่านี้ก่อตั้งเป็นผลสำเร็จ จะเป็นธนาคารรัฐแห่งแรก และแห่งเดียวในยุโรปที่ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG