ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ของสหรัฐ รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ


ประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ในวันพฤหัสบดี

ผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐ, Paula Wolfson, รายงานจากกรุงออสโลว่า ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีโอบามา ปราศรัยเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่ผลักดันให้ประเทศต่างๆ เข้าสู่สงคราม และที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นพยายามดำเนินงานให้เกิดสันติภาพ

ในการปราศรัยในโอกาสรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่กรุงออสโล ในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีบารัค โอบามากล่าวว่า ท่านรับรางวัลนี้ ด้วยความนอบน้อมและรู้สึกเป็นเกียรติ์อย่างยิ่ง และตระหนักดีถึงความเห็นขัดแย้ง เกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการรางวัลโนเบลที่มอบรางวัลนี้แก่ท่าน แต่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า ประเด็นที่ลึกซึ้งที่สุดคือข้อเท็จจริงที่ว่า ท่านเป็นผู้นำของประเทศที่อยู่ท่ามกลางสงครามสองสงคราม

ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า เรากำลังอยู่ในภาวะสงคราม และท่านมีความรับผิดชอบในการส่งกำลังทหารอเมริกันนับหมื่นคน ไปสู้รบในดินแดนห่างไกล บางคนจะเสียชีวิต บางคนจะปลิดชีวิตข้าศึกศัตรู และท่านตระหนักดี ในความสูญเสียจากการสู้รบ ปัญหาที่ยากยิ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสงครามกับสันติภาพ และความพยายามในการดำเนินงานให้เกิดสันติภาพแทนการสู้รบ ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า เส้นทางดำเนินงานแบบอหิงสาไม่ใช่ทางที่อ่อนแอ แต่ไม่อาจเป็นส้นทางเดียวสู่สันติภาพ และว่าท่านไม่อาจนิ่งเฉยดูดายอยู่ ขณะที่มีภยันตรายคุกคามประชาชนอเมริกัน ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า การดำเนินงานแบบอหิงสา ไม่อาจหยุดยั้งกองทัพของฮิตเลอร์ได้ การเจรจา ไม่สามารถทำให้บรรดาผู้นำอัลไคดาห์วางอาวุธได้ การกล่าวว่า บางครั้งการใช้กำลังเป็นสิ่งจำเป็นนั้น เป็นการยอมรับรู้ประวัติศาสตร์ ความไม่เพรียบพร้อมสมบูรณ์ของมนุษย์ และความจำกัดของเหตุผล

ในการปราศรัยนี้ ประธานาธิบดีโอบามามุ่งแสดงแนวคิด แห่งการทำสงครามที่มีเหตุผลสมควรและสันติภาพอันยั่งยืน และกล่าวว่าจะต้องยอมรับความเป็นจริงอันยากยิ่งที่ว่า เราอาจขจัดการพิพาทสู้รบให้หมดสิ้นไปในชั่วอายุขัยของเราได้ แต่จะมีเวลาที่ชาติต่างๆ ไม่ว่าจะดำเนินการโดยลำพังหรือประสานงานกัน จะพบว่าการใช้กำลังไม่ใช่เพียงความจำเป็น แต่มีเหตุผลสมควรด้วย

ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า ผู้ที่เคารพกฏหมายระหว่างประเทศ ไม่อาจวางเฉยอยู่ได้หากกฏหมายเหล่านั้นถูกหมิ่นประมาท บรรดาผู้ต้องการมีความมั่นคงปลอดภัย ไม่อาจเพิกเฉยต่อภยันตรายของการแข่งขันอาวุธ ในตะวันออกกลางหรือเอเชียตะวันออก ซึ่งมีการพยายามพัฒนาอาวุธปรมาณู และว่าการแสวงหาสันติภาพ จะต้องมีการสนับสนุนให้สถาบันต่างๆ เข้มแข็ง สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ในการประกาศการตัดสินใจเลือก ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนั้น คณะกรรมการรางวัลโนเบล อ้างถึงความพยายามดำเนินงานของประธานาธิบดีโอบามา ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินงานแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการทูต และความร่วมมือระหว่างประเทศ และว่าประธานาธิบดีโอบามาสามารถสร้างความประทับใจ และบันดาลใจแก่ทั่วโลกด้วยทัศนคติแห่งความหวัง

อย่างไรก็ตาม คนจำนวนมากทั้งในสหรัฐเองวิพากษ์ตำหนิว่า ยังเร็วเกินไปที่ประธานาธิบดีโอบามาได้รับเกียรติ์นี้ และระหว่างที่ประธานาธิบดีโอบามาเยือนกรุงออสโล ชาวนอร์เวย์กลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นอย่างเดียวกัน ออกมาชุมนุมหน้าสถาบันโนเบล โห่ร้องชูป้ายเขียนข้อความว่า โอบามาได้รางวัลแล้ว ทีนี้ก็จงทำงานให้สมกับที่ได้รางวัลนั้นเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG