ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อาหารที่ทำจากถั่วเหลือง มีประโยชน์ หรือโทษต่อผู้หญิงที่กำลังเป็นมะเร็งทรวงอก?


ขณะที่ผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า อาหารทำจากถั่วเหลืองเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อผู้หญิงที่กำลังเป็นมะร็งทรวงอก ยังไม่ลงตัวนั้น นักวิจัยที่ศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รอดชีวิต จากการเป็นโรคนนี้จำนวนมากในจีนพบว่า การรับประทานอาหารทำจากถั่วเหลืองมากขึ้น อาจเป็นประโยชน์

นักวิจัยที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย Vanderbilt ที่เมือง Nashville รัฐ Tennessee เสนอรายงานในวารสาร Journal of the American Medical Association ฉบับล่าสุดว่า ขณะที่ผลการศึกษาวิจัยบางรายบ่งชี้ว่า มีความเกี่ยวโยงกันระหว่างการรับประทานอาหาร ทำจากถั่วเหลืองกับการมีความเสี่ยงลดลงต่อการเป็นมะเร็งทวงอกนั้น การศึกษาอื่นๆ บ่งชี้ว่า อาหารทำจากถั่วเหลือง อาจทำให้เซลมะเร็งเติบโตขยายตัว

และเพื่อที่จะศึกษาวิจัยเพิ่มเติมให้ได้ผลแน่ชัดยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ นายแพทย์ เฉียวโอชู กับเพื่อนร่วมงานที่มหาวิทยาลัย Vanderbilt จึงทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยผู้รอดชีวิต จากมะเร็งทรวงอกนครเซี่ยงไฮ้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ของผู้หญิงวัย 20 – 75 ปีมากกว่า 5,000 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นมะเร็งทรวงอกในช่วง 4 ปีจากเดือนมีนาคม 2545 ถึงเดือนเมษายน 2549 และติดตามผลการบำบัดรักษาจนถึงเดือนมิถุนายน 2552 ปรากฏว่า ผู้ที่รับประทานอาหารโปรตีนถั่วเหลืองมาก มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต น้อยกว่าผู้ที่รับประทานโปรตีนถั่วเหลืองน้อยราว 29 % และความเสี่ยงต่อการที่จะกลับเป็นมะเร็งชึ้นมาใหม่ลดลงราว 32 %

นักวิจัยกล่าวว่า การที่จะได้ผลในการลดความเสี่ยงเช่นนั้น จะต้องรับประทานอาหารถั่วเหลืองวัน 11 กรัม และว่าการรับประทานมากกว่านั้น ไม่ได้มีประโยชน์มากขึ้นแต่อย่างใด นักวิจัยอธิบายว่า การรับประทานอาหารถั่วเหลืองเป็นประโยชน์ ไม่ว่าเนือร้ายที่ทรวงอกนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือไม่ใช่ก็ตาม

ถั่วเหลืองนั้น อุดมด้วยสารประกอบที่เรียกว่า isoflavones ซึ่งทำงานทั้งในการรับและต่อต้านฮอร์โมนเอสโตรเจน

ผลการวิจัยนี้ให้ข้อมูลที่สำคัญ แต่นักวิจัยเตือนว่ายังมีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงหลายเรื่องรวมทั้ง ความแตกต่างในคุณภาพ รูปแบบ และปริมาณ ของการรับประทานอาหารทำจากถั่วเหลืองของผู้หญิงในแต่ละประเทศแต่ละสภาพการณ์ด้วย นักวิจัยยกตัวอย่างว่า ผู้ในจีนรับประทานอาหารทำจากถั่วเหลืองมากกว่าผู้หญิงในสหรัฐราว 6 เท่า

นักวิจัยบอกว่า จำเป็นจะต้องทำงานศึกษาวิจัยข้อมูลผู้ป่วยจำนวนมากกว่านี้ เพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจผลกระทบ ของการรับประทานอาหารทำจากถั่วเหลือง อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกล่าวว่า ตอนนี้ ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งทรวงอกควรทราบว่า อาหารทำจากถั่วเหลืองนั้น ปลอดภัยและอาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในเชิงป้องกันในระยะยาว และกล่าวชี้ด้วยว่า ประโยชน์ที่จะได้นั้นมาจากอาหารถั่วเหลือง ไม่ใช่จากอาหารเสริมสารจากถั่วเหลือง


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG