ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลก ส่งผลกระทบต่อการค้าภาคเกษตรกรรมอย่างไรบ้าง?


ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลก ทำให้การผลิตอาหารและเส้นใยเปลี่ยนแปรไป ความสามารถของเกษตรกรในการตอบสนองเรื่องนี้ อาจถูกกระทบกระเทือนจากอุปสรรคที่มีต่อการค้าภาคเกษตรกรรมด้วย

ขณะที่สภาพภูมิอากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนั้น บรรดาผู้เชี่ยวชาญคาดกันว่า ผลผลิตของพืชพรรณธัญญาหารต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เกษตรกรบางส่วนจะได้ประโยชน์ แต่อีกบางส่วนที่อยู่ในภาวะแห้งแล้ง อากาศร้อนจัด น้ำท่วม หรือมีพายุมากกว่าที่เคยเป็นมา จะได้รับความเสียหายอย่างหนัก

นักเศรษฐศาสตร์กล่าวกันว่า ทางที่ดีที่สุดที่จะสร้างความสมดุลย์ ในอุปสงค์และอุปทาน คือโดยการมีการค้าโลกที่ไม่มีข้อจำกัด หรือการค้าเปิด

นักเศรษฐศาสตร์ที่ Oregon State University ใช้แบบคอมพิวเตอร์ในการศึกษาสภาพผลผลิตมวลรวมแห่งชาติของ 21 ประเทศ โดยสร้างสภาพการณ์ที่ผลผลิตพืชผลเปลี่ยนแปรไป 30% ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นมีไม่มากนัก หากมีการปล่อยให้การค้าเปิดดำเนินไปอย่างเสรี และสภาพการณ์ดังกล่าว ไม่ใช่สภาพที่เกิดขึ้นเสมอ ดังจะเห็นได้จากการที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นในเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG