ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โรงพยาบาลทั่วโลก ควรดำเนินการเพื่อปกป้องคนไข้ จากการติดเชื้อแบ็คทีเรียตามโรงพยาบาล


การศึกษาใหม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลทั่วโลก พบว่า การติดเชื้อแบ็คทีเรียตามโรงพยาบาลนั้น เกิดขึ้นเหมือนๆ กันทั่วไปอย่างน่าวิตก และชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อปกป้องคนไข้

จากผลการศึกษาวิจัยใหม่ ของคณะวิจัยนานาชาติที่วิเคราะห์ข้อมูลของคนไข้เกือบ 14,000 คน ที่รับการบำบัดรักษาในหน่วยดูแลพิเศษ Intensive Care Units หรือ ICU 75 แห่งทั่วโลกนั้น การติดเชื้อที่เกิดขึ้นตามโรงพยาบาล เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนๆ กันทั่วไป และอาจเป็นอันตรายต่อคนไข้ถึงแก่ชีวิตได้ หากเชื้อโรคที่ติดมานั้นเกิดดื้อยาปฏิชีวนะขึ้นมา

ข้อมูลนั้นรวบรวมในวันเดียวในเดือนพฤษภาคม ปี 2550 ซึ่งประเมินอาการของผู้ป่วย สภาพของเชื้อ และผลที่ออกมา

นายแพทย์ Steven Opal ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Brown ที่เมือง Providence รัฐ Rhode Island กล่าวว่า ค่อนข้างเป็นเรื่องน่าตกใจ ที่ตามหน่วย ICU ของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก อาจมีคนไข้ติดเชื้อถึง 51 % และที่ไดัรับยาปฏิชีวนะอาจมีถึง 71 %

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิดๆ หรือมากเกินไปอาจทำให้ยาเหล่านั้นใช้ไม่ได้ผล ในการบำบัดการติดเชื้อ ซึ่งมักเห็นกันบ่อยๆ ตามโรงพยาบาล นายแพทย์ Steven Opal กล่าวว่า การติดเชื้อที่พบมากที่สุดนั้น รวมทั้งเชื้อแบคทีเรีย staph ที่อาศัยอยู่บนผิวหนังคนเรา ซึ่งเป็นเชื้อที่ดื้อยาหลายชนิด แล้วก็เชื้อ e-coli ที่ปกติแล้วมักมีอยู่ในลำไส้โดยที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย และเชื้อ pseudomonas ที่อยู่ในบิริเวณอับชื้นอย่างอ่างน้ำ ภาชนะรองรับน้ำยาฆ่าเชื้อ และปัสสาวะ เป็นต้น

การเสียชีวิตอาจเกิดขึ้นได้หากแบคทีเรียเหล่านั้นชนิดใดชนิดหนึ่งเข้าไปในร่างกาย และเจริญเติบโตขยายตัวเพราะยาปฏิชีวนะปราบไม่อยู่

นายแพทย์ Steven Opal อธิบายว่า คนไข้มักไม่ค่อยมีอาการใดๆ เมื่อนำการติดเชื้อติดตัวเข้าไปในห้อง ICU และผู้ป่วยอื่นๆ ในหน่วย ICU นั้น ได้รับยาปฏิชีวนะในการเตรียมตัวผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อมา เขากล่าวว่า ที่น่าวิตกที่สุดที่เห็นจากการศึกษานี้ คือ ขอบเขตของการใช้ยาปฏิชีวนะกับผู้ป่วยในห้อง ICU ที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะขึ้น ในเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่พบในสิ่งแวดล้อมตามโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนไข้

นักวิจัยพบว่า ยิ่งอยู่ห้องไอซียูนานเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นเท่านั้น ขณะที่การติดเชื้อดื้อยากำลังขยายตัวจากหน่วยไอซียูไปยังผู้ป่วยอื่นๆ นั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า จำเป็นจะต้องดำเนินการหลาย ๆ ด้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งรวมทั้งการจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะ เลิกการใช้ท่อหรือหลอดต่างๆ ที่ต่อเข้าร่างกายโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้ออักเสบขึ้นได้ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ อย่างหมดจด และเจ้าหน้าที่พนักงานทั้งหลายของโรงพยาบาล ควรที่จะต้องสวมถุงมือและเสื้อกาวน์เสมอ

รายงานการศึกษานี้ ลงพิมพ์ในวารสาร Jounal of American Medical Association ฉบับล่าสุด
XS
SM
MD
LG