ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ทองคำเป็นทางเลือกของการลงทุน ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ปั่นป่วน


สำหรับชาวเอเซีย ทองคำเป็นโลหะมีค่าซึ่งมีบทบาท ทั้งในฐานะเครื่องประดับที่แสดงฐานะและวิธีการลงทุนอย่างหนึ่ง แต่จากปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่ปีที่แล้ว รวมทั้งจากการที่ค่าเงินดอลล่าร์ลดต่ำลง ราคาทองคำได้เพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับ 1200 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ และยิ่งกลายเป็นเครื่องประกันความเสี่ยงของการลงทุนมากขึ้นด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดล่วงหน้าของไทยบอกว่า การที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ พยายามซื้อทองคำถือไว้ในมือ และการที่ปริมาณทองคำบริสุทธิ์ ที่มีอยู่ในโลกเริ่มร่อยหรอลง รวมถึงการที่อุปทานของทองคำของปีนี้จะสนองความต้องการ ของตลาดได้เพียงราว 65 % จะยิ่งส่งผลให้ราคาทองคำอยู่ในระดับสูง และจะเป็นทางเลือกของนักลงทุนต่อไป

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG