ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณรพีพัฒน์ จันทรศรีวงศ์ อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร แห่งสถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน (ตอนที่ 1-2)


เวลานี้สินค้าเกษตรอินทรีย์กำลังมาแรงในสหรัฐ คุณเจษฎา สีวาลี มีโอกาสสอบถามพูดคุยเรื่องนี้ กับคุณรพีพัฒน์ จันทรศรีวงศ์ อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร แห่งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และคุณรพีพัฒน์ยังให้สัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย จะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยหรือไม่?

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลีXS
SM
MD
LG