ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กำลังบ่อนเซาะสิทธิของเด็กๆ


วันศุกร์เป็นวันเด็กสากล ซึ่งตรงกับวันครบรอบปีที่ 20 นับตั้งแต่สหประชาชาติ ประกาศใช้สนธิสัญญาที่ค้ำประกันสิทธิต่างๆ ของเด็ก แต่นักกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเด็กกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กำลังบ่อนเซาะสิทธิของเด็กๆ

องค์การเด็กแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีชื่อย่อว่า ยูนิเซฟ ระบุว่า ขณะนี้ประชากรโลกกว่าร้อยละ 46 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี หรืออีกนัยหนึ่งมีจำนวนทั้งหมดสามพันล้านคน

แต่ยูนิเซฟระบุว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จะกระทบกระเทือนเยาวชนเหล่านี้มากที่สุด

คุณชานธา โบลเมน ผู้แทนยูนิเซฟที่ แอฟริกาใต้กล่าวต่อ วอยซ ออฟ อเมริกาว่า เยาวชนเสี่ยงภัยธรรมชาติ อย่างเช่นอุทกภัย และภาวะอากาศแห้งแล้งมากที่สุด นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ คุณชานธา โบลเมนกล่าวด้วยว่า โรคภัยไข้เจ็บที่เด็กๆ เป็นกันมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ อย่างเช่น

โรคขาดอาหาร โรคท้องร่วง และไข้จับสั่นนั้น ล้วนแต่อ่อนไหว ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

คุณชานธา โบลแมนกล่าวไว้ตอนนี้ว่า "ตามพื้นที่หลายแห่ง อย่างเช่นเขตที่ราบสูงในเคนยา และเอธิโอเปีย คนป่วยเป็นไข้จับสั่นมากขึ้น เพราะยุงซึ่งแต่ก่อน ไม่เคยเพาะพันธุ์ตามที่สูงนั้น มาในตอนนี้กลับเพาะพันธุ์ตามที่สูงทั้งนี้เพราะอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเอง"

คุณชานธา โบลเมนกล่าวด้วยว่า เพราะเหตุที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร เยาวชนจึงต้องเลิกเรียนหนังสือไปพลางก่อน แล้วไปช่วยงานตามไร่นา หรือในครอบครัวและว่าเราจะต้องทำให้มั่นใจได้ ว่าจะไม่มีการละมือจากการศึกษาไปอย่างกระทันหัน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดภาวะยากจนมากขึ้น

คุณชานธา โบลเมนกล่าวว่า หลังจากเกิดภัยธรรมชาติแล้ว จะต้องมีการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โดยทันที จะต้องมีการตัดสินใจทางการเมืองเสีย แต่เดี๋ยวนี้ เพื่อเอื้ออำนวยโอกาสทางสังคม และเศรษฐกิจแก่เยาวชนในเวลาข้างหน้า และว่าจำเป็นต้องหาทางออกทางการเมืองมาขบแก้ปัญหา การที่เยาวชนว่างงานจำนวนมาก และการที่เยาวชนโดนตัดสิทธิ์ต่างๆ เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะเกิดความไร้เสถียรภาพในสังคมมากขึ้น

ส่วนคุณ ฟรานซิส เซบาลโลสแห่งสถาบันการพัฒนาคดีศึกษา อันเป็นสถาบันการวิจัย ซึ่งตั้งอยู่ที่อังกฤษกล่าวว่า การเอื้ออำนวยโอกาสเป็นการให้อำนาจแก่เด็กๆ เธอกล่าวว่า มีภาษิตบทหนึ่งที่ว่าควรให้เด็กมาร่วมเฉยๆแต่ไม่ต้องพูดอะไรให้ฟังและว่าปัญหาที่สำคัญ

ปัญหาหนึ่งในตอนนี้ก็คือบ่อยครั้งทีเดียว เด็กตกเป็นเหยื่อ และด้วยเหตุนี้พวกเขาไม่มีโอกาสพูดอะไรให้ฟังเลย

คุณฟรานซิส เซบาลโลสกล่าวด้วยว่า เยาวชนในวันนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องผลกระทบ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอีกไม่ช้านี้ ดังนั้นพวกเขา ควรจะมีส่วนพัวพันกับกระบวนการตัดสินใจกันตั้งแต่ต้นเลย

คุณฟรานซิส เซบาลโลสกล่าวไว้ตอนนี้ว่า "เยาวชนในวันนี้ก็คือผู้นำในเวลาข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ พวกเขาควรมีสิทธิเข้าร่วมในการสร้างอนาคตของโลก ส่วนที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเขา ที่พวกเขาต้องการพำนักอาศัยอยู่"

อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของเด็กของสหประชาชาติ บ่งชี้ว่าเด็กๆ มีสิทธิที่จะมีชื่อเสียงเรียงนาม สัญชาติ การศึกษา มีการป้องกันสุขภาพอนามัย ที่ได้มาตรฐานสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตลอดจนได้รับการคุ้มครองให้ปลอดพ้น จากการปฏิบัติที่มิชอบ และการแสวงประโยชน์จากพวกเขา

ยูนิเซฟระบุว่าเด็กราวๆ 115 ล้านคนมิได้เรียนหนังสือในปีพุทธศักราช 2545 แต่ในปีพุทธศักราช 2550 ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือ 101 ล้านคน และว่า เด็กจำนวนอาจถึงหนึ่งพันล้านคน ยังคงขาดบริการที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อความอยู่รอด และความพัฒนาก้าวหน้าของพวกเขา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG