ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้หญิงในประเทศพัฒนาน้อย เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มากกว่าที่อื่น


เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่า ผู้หญิง โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาน้อย มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากกว่าในที่อื่น กองทุนประชากรสหประชาชาติ มีคำเตือนดังกล่าวในรายงานประจำปีที่ออกมาในอัฟริกาในวันพุธ

ผู้อำนวยการกองทุนประชากรสหประชาชาติ ภาคพื้นอัฟริกากล่าวว่า ผู้หญิงเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมทั้งปัญหาเรื่องน้ำและอาหาร โรคภัยไข้เจ็บ และการอพยพของพลเมือง

Bunni Makinwa ผู้อำนวยการกองทุนประชากรสหประชาชาติ ภาคพื้นอัฟริกากล่าวว่า ผู้หญิงเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลครอบครัว สำหรับในประเทศต่างๆ ในอัฟริกานั้น ผู้หญิงเป็นผู้ออกไปหาน้ำหาอาหารให้แก่ครอบครัว และว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จะมีผลกระทบถึงความสามารถของผู้หญิงในการหาเลี้ยงและดูแลครอบครัว เขากล่าวชี้ว่า ปีหนึ่งๆ มีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจราว 20 ล้านคนทั่วโลก แต่ราวครึ่งหนึ่งของผู้หญิงในอัฟริกา ต้องการจะจำกัดขนาดหรือจำนวนคนในครอบตรัว แต่เลือกไม่ได้ เพราะผู้หญิงในอัฟริกาไม่มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการควบคุมขนาดของครอบครัว

Bunni Makinwa กล่าวว่า หากจัดให้ผู้หญิงสามารถมีทางเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะในทางการวางแผนครอบครัวหรือการปรับปรุงสิทธิสตรี ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก็จะมีผลอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองทุนประชากรสหประชาชาติ ภาคพื้นอัฟริกากล่าวว่า โครงการการศึกษาสำหรับผู้หญิงในรื่องประพฤติปฏิบัติ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ก็อาจช่วยได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือการให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการโต้อภิปราย ปรึกษาหารือและการกำหนดนโยบาย

จุดมุ่งหมายของรายงานประจำปี ของกองทุนประชากรสหประชาชาติภาคพื้นอัฟริกาปีนี้ คือการกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา ที่มีผลกระทบต่อประชากรโลก และระดมความสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมXS
SM
MD
LG