ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประเทศไทยติดอันดับ 84 จากการจัดอันดับคอรัปชั่นของ Transparency International


Transparency International ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงาน เพื่อแก้ปัญหาคอรัปชั่น เปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับการมองปัญหาคอรัปชั่นใน 180 ประเทศ โดยสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ

จากการสำรวจเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งแสดงว่าโซมาเลีย อาฟกานิสถาน พม่า ซูดาน และอิรัค ติดห้าอันดับแรกของประเทศที่มีปัญหาคอรัปชั่นมากที่สุด ขณะที่นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก สิงคโปร์ และสวีเดนมีภาพลักษณ์ที่ขาวสะอาดที่สุดเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง ส่วนไทยนั้นติดอันดับที่ 84 ในบรรดา 180 ประเทศ

เจ้าหน้าที่ของ Transparency International ชี้ว่าการแก้ปัญหาคอรัปชั่น เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคม แต่รัฐบาลจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุด เพราะจะช่วยสร้างความมั่นใจ และความมั่นคงให้เกิดขี้นได้ และเสรีภาพของข่าวสารข้อมูล กับเสรีภาพสื่อมวลชนจะช่วยให้ปัญหาคอรัปชั่นลดน้อยลง และถึงแม้คอรัปชั่นจะเป็นปัญหาในหลายประเทศก็ตาม แต่ผู้คนในประเทศที่ยากจน จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุด เพราะจะถูกพรากโอกาส และถูกเบียดบังบริการในเรื่องที่สำคัญๆ และเป็นพื้นฐานต่างๆ ที่ควรได้รับ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG