ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานฉบับใหม่ของ FAO เกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดภาวะอดอยากทั่วโลก


รายงานฉบับใหม่ ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ แจกแจงให้เห็นจุดเด่นๆ ในการที่ชาติกว่ายี่สิบสี่แห่งทั่วโลก ขจัดภาวะอดอยากสำเร็จได้อย่างไร?

องค์การที่ว่านี้ นำรายงานฉบับนั้นออกเผยแพร่ เป็นการประจวบกับการมีการประชุมสุดยอด ณ กรุงโรมในสัปดาห์นี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหล่อหลอมให้มีความคิดเห็นโดยรวม สำหรับการขจัดภาวะอดอยากในโลก

องค์การอาหารและเกษตรหรือ F-A-O ระบุว่าพลโลกหนึ่งพันล้านคนหรืออีกนัยหนึ่ง ราวร้อยละ 16 ของประชากรโลก มีอาหารรับประทานน้อยกว่าที่ควร ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากเป็นประวัติการณ์ ประเทศ 31 ประเทศต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารโดยด่วน

นักการทูต นักกิจกรรม และภาคเอกชนมาชุมนุมกัน ณ กรุงโรมในสัปดาห์นี้ เพื่อร่วมการประชุมสุดยอด เกี่ยวกับเรื่องภาวะอดอยากในโลก แต่ในการประชุมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ก่อนถึงวาระที่จะมีการประชุมสุดยอดนั้น ผู้อำนวยการของ F-A-O จ๊าค ดีอูฟ กล่าวว่า ถึงแม้ภาวการณ์ด้านนี้ของโลกจะไม่แจ่มใส แต่ 31 ประเทศลดจำนวนผู้อดหยากหิวโหยในประเทศลงได้สำเร็จ ในระยะ15 ปีที่ผ่านมา เขากล่าวว่าเรื่องนั้น แสดงให้เห็นว่า การขจัดภาวะอดหยาก ไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันถ้าหากเราต้องการทำเช่นนั้นจริงๆ

รายงานฉบับใหม่ของ F-A-O ซึ่งมีชื่อว่า "หนทางสู่ความสำเร็จ" ระบุถึงผลงานเหล่านี้ไว้ คุณจ๊าค ดีอูฟ กล่าวว่า ปัจจัยร่วมอันหนึ่งที่ประเทศเหล่านั้นมีก็คือ การลงทุนช่วยกสิกรรายย่อยๆ ซึ่งเมื่อนับรวมสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาด้วย มีจำนวนเท่ากับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามของประชากรโลก

เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า " การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยๆ เป็นวิธีการแก้ไขภาวะ อดหยากที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เราควรมองพวกเขาว่าเป็นกองทุน หาใช่ภาระที่เราต้องแบกไม่ พวกเขาเป็นพาหะของเรา ในการขจัดภาวะอดหยากให้หมดไปจากโลก"

เขาตั้งข้อสังเกตด้วยว่า นานาประเทศผู้บริจาคนั้น ลดการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเกษตรกรรมลงไปจากเดิม ซึ่งอยู่ในระดับราว 18 เปอร์เซ็นต์เมื่อ 20 ปีก่อนลงเหลือราว 5 เปอร์เซ็นต์ในขณะนี้ เขาเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินปีละ 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการพัฒนาเกษตรกรรม และเร่งเร้าให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ เพิ่มความผูกพันในด้านนี้เช่นกันXS
SM
MD
LG